Nasze działania

Aktualności

Kon­fe­ren­cja pod­su­mo­wu­ją­ca projekt LIFEco­ge­ne­ra­tion.pl pt.: Energia z odpadów dzisiaj

Szanowni Państwo, W imieniu Ar­ka­­­diu­­­sza Primusa, prezesa zarządu INVESTEKO S.A., pra­­­gnie­­­my po­­­i­­n­fo­­r­mo­­­wać, iż we wtorek 18 września 2018 r.…

06.09.2018
Czytaj więcej...

INVESTEKO zaprojektuje instalację do termicznego przekształcania odpadów w Lipnie

Informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Konsorcjum firm INVESTEKO S.A. i IOS…

17.05.2018
Czytaj więcej...

Warsz­ta­ty de­mon­stra­cyj­ne Li­fe­Co­ge­ne­ra­tion

13 kwietnia 2018 r. w Centrum Badawczo-Rozwojowym INVESTEKO odbyły się warsztaty demonstracyjne LifeCogeneration, w których wzięła udział grupa zagraniczna z…

16.04.2018
Czytaj więcej...