Informacje podstawowe

Informacje podstawowe

arkadiusz-primusArkadiusz Primus

Prezes Zarządu

Arkadiusz Primus jest absolwentem Politechniki Śląskiej i posiada dyplom z zakresu Ochrony Środowiska oraz Zarządzania. Od ponad dziesięciu lat jest liderem Investeko w dziedzinach takich jak projektowanie, inżynieria i konsulting. Jest siłą napędową Investeko – osobą, która potrafi niezawodnie przewodzić firmie oraz zaszczepiać w jej pracownikach pokłady pozytywnej energii i inspirować ich do działania. Jego celem jest zapewnienie, że Investeko nadal będzie rozszerzać swoje działania na poziomie międzynarodowym, ugruntuje swoją pozycję w realizacji innowacyjnych technologii.

katarzyna-janikKatarzyna Janik

Wiceprezes Zarządu

Absolwentka Politechniki Śląskiej. Od wielu lat związana z ochroną środowiska, realizująca swoje zainteresowania tą problematyką poprzez projektowanie i konsulting. Autor i koordynator wielu dokumentacji środowiskowych w różnych dziedzinach: zarówno zadań infrastrukturalnych (lotniska, drogi, linie el-mag), przemysłu (zakłady produkcyjne), gospodarki odpadami (spalarnie) jak i tematach akustycznych.

Justyna Pogan

Wiceprezes Zarządu

Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Z ochroną środowiska związana od początku swojej kariery zawodowej. Z powodzeniem przeprowadza inwestycje przez proces oceny oddziaływania na środowisko. Autor i współautor m. in. raportów o oddziaływaniu na środowisko, prognoz oddziaływania na środowisko, analiz formalno - prawnych. Szczególny obszar działań stanowią inwestycje liniowe, w tym: drogi, linie elektroenergetyczne, gazociągi wysokiego ciśnienia oraz budownictwo kubaturowe.

Rada nadzorcza

Przewodniczący: Aleksander Karkos

Wiceprzewodniczący: Jacek Krzyżanowski 

Członkowie: Elżbieta Świerk, Joanna Krajewska, Grzegorz Primus

Dokumenty korporacyjne

Statut INVESTEKO S.A. – pobierz

Regulamin Zarządu – pobierz

Regulamin Rady Nadzorczej – pobierz

Regulamin Walnego Zgromadzenia – pobierz

Struktura akcjonariatu

Właściciel       Akcje       Udział w kapitale Udział w akcjach
RAZEM 2 510 000 440 000 100 000 449 200 150 800 600 000 150 000 100% 100%
Seria A Seria B Seria C Seria D Seria D1 Seria E Seria F
Arkadiusz Primus 2 510 000 - - - 150 800 - 114 000 63,06% 76,48%
Pozostali - 440 000 100 000 449 200 - 600 000 36 000 36,94% 23,52%

Współpraca

Autoryzowany doradca

investeko-logo-inc

ul. Krasińskiego 16
60-830 Poznań
tel./fax 61 851 86 77
biuro@ic.poznan.pl

Animator rynku

investeko-logo-bdmsa

ul. Stojałowskiego 27
43-300 Bielsko-Biała
tel. (33) 812-84-40
bdm@bdm.com.pl