Raporty

Raporty

Raporty bieżące

2015 rok

(17/12/2015) Raport bieżący nr 24/2015 EBI – Powołanie Członka Zarządu

(10/12/2015) Raport bieżący nr 23/2015 EBI – Rezygnacja Członka Zarządu

(20/10/2015) Raport bieżący nr 4/2015 ESPI –  Korekta raportu bieżącego ESPI nr 3/2015 – Zawiadomienia o transakcjach na akcjach INVESTEKO S.A.

(20/10/2015) Raport bieżący nr 3/2015 ESPI – Zawiadomienie o transakcjach na akcjach INVESTEKO S.A.

(19/10/2015) Raport bieżący nr 21/2015 EBI – Informacja zgodnie z „Dobrymi Praktykami Spółek notowanych na NewConnect”

(19/10/2015) Raport bieżący nr 20/2015 EBI – Informacje podsumowujące subskrypcję akcji serii F

(09/10/2015) Raport bieżący nr 19/2015 EBI – Końcowe rozliczenie znaczącego kontrakt

(01/10/2015) Raport bieżący nr 18/2015 EBI – Częściowe rozliczenie znaczącego kontraktu

(01/07/2015) Raport bieżący nr 16/2015 EBI – Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji serii A i B

(30/06/2015) Raport bieżący nr 2/2015 ESPI – Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na ZWZ

(30/06/2015) Raport bieżący nr 15/2015 EBI – Powołanie Członka Rady Nadzorczej

(30/06/2015) Raport bieżący nr 14/2015 EBI – Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie INVESTEKO S.A. w dniu 29 czerwca 2015 roku

(12/06/2015) Raport bieżący nr 13/2015 EBI – Częściowe rozliczenie znaczącego kontraktu

(2/06/2015) Raport bieżący nr 12/2015 EBI – Zamierzone zmiany Statutu Spółki

(2/06/2015) Raport bieżący nr 11/2015 EBI – Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ  wraz z projektami uchwał

(2/06/2015) Raport bieżący nr 1/2015 ESPI – Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ wraz z projektami uchwał

(2/06/2015) Raport bieżący nr 10/2015 EBI – Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

(27/05/2015) Raport bieżący nr 7/2015 EBI – Korekta raportu okresowego za IV kwartał 2014 r.

(1/04/2015) Raport bieżący nr 5/2015 EBI – Częściowe rozliczenie znaczącego kontraktu 

(18/03/2015) Raport bieżący nr 4/2015 EBI – Zawarcie umowy kredytowej 

(13/02/2015) Raport bieżący nr 2/2015 EBI – Informacja o wynikach finansowych INVESTEKO S.A. – weryfikacja prognozy wyników finansowych 

(27/01/2015) Raport bieżący nr 1/2015 EBI – Terminy przekazywania raportów w 2015 r.


2014 rok

(26/11/2014) Raport bieżący nr 2/2014 ESPI – Zawiadomienie o zmianie dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1%

(27/10/2014) Raport bieżący nr 7/2014 EBI – Wyznaczenie pierwszego dnia notowań akcji zwykłych na okaziciela serii B, C oraz E

(15/10/2014) Raport bieżący nr 6/2014 EBI – Wprowadzenie do obrotu na NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii B, C oraz E

(10/09/2014) Raport bieżący nr 5/2014 EBI – Zawarcie istotnej umowy

(12/08/2014) Raport bieżący nr 1/2014 ESPI – Uzyskanie dostępu do systemu ESPI

(12/08/2014) Raport bieżący nr 3/2014 EBI – Terminy przekazywania raportów okresowych w 2014 roku

(24/07/2014) Raport bieżący nr 2/2014 EBI – Wniosek o wprowadzenie akcji do obrotu w ASO

(24/07/2014) Raport bieżący nr 1/2014 EBI – Uzyskanie dostępu do systemu EBI 

2016 rok

(21/12/2016) Raport bieżący nr 14/2016 ESPI - Zawarcie porozumienia o współpracy

(9/12/2016) Raport bieżący nr 13/2016  ESPI - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 7 grudnia 2016 roku.

(7/12/2016) Raport bieżący nr 12/2016 ESPI - Podjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały o emisji obligacji. 

(7/12/2016) Raport bieżący nr 30/2016 EBI - Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 7 grudnia 2016 r.

(09/11/2016) Raport bieżący nr 28/2016 EBI - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 7 grudnia 2016 r. wraz z projektami uchwał.

(08/11/2016) Raport bieżący nr 27/2016 EBI - Korekta raportu 25/2016 EBI - Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za III kw. 2016 r.

(07/11/2016) Raport bieżący nr 11/2016 ESPI – Zawarcie istotnej umowy

(31/10/2016) Raport bieżący nr 26/2016 EBI – Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

(27/10/2016) Raport bieżący nr 25/2016 EBI – Zmiana terminu publikacji raportu okresowego

(23/09/2016) Raport bieżący nr 10/2016 ESPI – Zawarcie umowy kredytowej 

(26/08/2016) Raport bieżący nr 24/2016 EBI – Rejestracja przez Sąd zmiany Siedziby Spółki

(25/08/2016) Raport bieżący nr 23/2016 EBI – Rezygnacja Członka rady Nadzorczej

(17/08/2016) Raport bieżący nr 9/2016 ESPI – Podpisanie aneksu do umowy pożyczki 

(09/08/2016) Raport bieżący nr 8/2016 ESPI – Informacja o wyrażeniu zgody na zawarcie aneksu do umowy pożyczki.

(08/08/2016) Raport bieżący nr 7/2016 ESPI – Zawarcie istotnej umowy

(03/08/2016) Raport bieżący nr 6/2016 ESPI  – Informacja w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty. 

(05/07/2016) Raport bieżący nr 4/2016 ESPI – Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki INVESTEKO S.A. w dniu 29 czerwca 2016 roku.

(30/06/2016) Raport bieżący nr 21/EBI Powołanie Członków Zarządu II kadencji

(29/06/2016) Raport bieżący nr 20/EBI – Warunkowa emisja obligacji serii C

(29/06/2016) Raport bieżący nr 19 EBI – Informacje o członkach Rady Nadzorczej

(29/06/2016) Raport bieżący nr 18/EBI – Powołanie Członków Rady Nadzorczej II kadencji

(29/06/2016) Raport bieżący nr 17/2016 EBI – Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie INVESTEKO S.A. w dniu 29.06.2016 r.

(02/06/2016) Raport bieżący nr 3/2016 ESPI Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 czerwca 2016 r. wraz z projektami uchwał.

(02/06/2016) Raport bieżący nr 16/2016 EBI – Zamierzone zmiany Statutu Spółki

(02/06/2016) Raport bieżący nr 15/2016 EBI – Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 czerwca 2016 r. wraz z projektami uchwał

(24/05/2016) Raport bieżący nr 13/2016 EBI – Podpisanie aneksu do umowy z Autoryzowanym Doradcą

(06/05/2016) Raport bieżący nr 11/2016 EBI – Korekta raportu EBI nr 7/2016 – Terminy przekazywania raportów okresowych w 2016 roku

(17/03/2016) Raport bieżący nr 10/2016 EBI – Rejestracja podwyższenia i zmiany struktury kapitału zakładowego w KRS

(19/02/2016) Raport bieżący nr 3/2016 ESPI – Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki INVESTEKO S.A. w dniu 19 lutego 2016 roku.

(19/02/2016) Raport bieżący nr 9/2016 EBI – Treść uchwał podjętych przez NWZ w dniu 19 lutego 2016 roku.

(26/01/2016) Raport bieżący nr 7/2016 EBI – Terminy przekazywania raportów okresowych w 2016 roku

(22/01/2016) Raport bieżący nr 6/2016 EBI – Ogłoszenie o zwołaniu NWZ na dzień 19 lutego 2016 r. wraz z projektami uchwał.

(22/01/2016) Raport bieżący nr 2/2016 ESPI – Ogłoszenie o zwołaniu NWZ na dzień 19 lutego 2016 r. wraz z projektami uchwał

(19/01/2016) Raport bieżący nr 5/2016 EBI – Nabycie akcji własnych

(19/01/2016) Raport bieżący nr 4/2016 EBI – Zawarcie aneksu do Umowy kredytowej

(14/01/2016) Raport bieżący nr 3/2016 EBI – Nabycie akcji własnych

(13/01/2016) Raport bieżący nr 2/2016 EBI – Nabycie akcji własnych

(12/01/2016) Raport bieżący nr 1/2016 ESPI-  Zawiadomienie w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

(11/01/2016) Raport bieżący nr 1/2016 EBI – Ogłoszenie Programu skupu akcji własnych 

Raporty okresowe