Walne zgromadzenia

Walne zgromadzenia

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 23 marca 2018 roku.

Zarząd INVESTEKO S.A. niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 23 marca 2018 r. na godz. 10.00 w Siedzibie Spółki w Świętochłowicach. W załącznikach poniżej znajduje się pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał, informacja o ogólnej liczbie akcji oraz formularz do głosowania przez pełnomocnika.

Ogłoszenie o zwołaniu NWZ

Projekty uchwał

Formularz do głosowania przez pełnomocnika

Informacja o ogólnej liczbie akcji

Pliki do pobrania

Treść Uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie dnia 29.06.2017 r.

Treść Uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dnia  7.12.2016 r.

Treść Uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie dnia  29.06.2016 r.

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 19.02.2016 r.

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie – 29.06.2015 r.