Akustyka

Akustyka

Urząd Miasta Świętochłowice

investeko-logo-01
Zadanie:

Mapa Akustyczna Miasta Świętochłowice.

Zakres prac:
  • Pomiary obciążenia akustycznego na terenie m. Świętochłowice;
  • Opracowanie Mapy Akustycznej dla obszaru miasta Świętochłowice zgodnie z wymogami określonymi w Ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska oraz w Dyrektywie Unii Europejskiej 2002/49/EC z dnia 25 czerwca 2002r. w sprawie oceny i kontroli hałasu w środowisku;
  • Wdrożenie systemu informatycznego z cyfrową aplikacją map opartego na platformie GIS;
  • Ocena stanu akustycznego środowiska na terenie całego obszaru miasta Świętochłowice.

investeko-urzad-moasta-swietochlowice

investeko-wojewodztwo-malopolskie

Województwo Małopolskie

investsko-logo-malopolska
Zadanie:

Aktualizacja Programu ochrony środowiska przed hasłem dla województwa małopolskiego.

Zakres prac:
  • Program ochrony środowiska przed hasłem terenów wzdłuż dróg zarządzanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, Stalexport Autostrada Małopolska S.A. i linii kolejowych zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.;
  •  Program ochrony środowiska przed hasłem terenów wzdłuż dróg zarządzanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad;
  • Przygotowanie broszury i poradnika związanych z ochroną środowiska przed hasłem;
  • Przygotowanie wektorowych map poziomów hałasu; zabezpieczeń akustycznych i obszarów ograniczonego użytkowania w celu ich prezentacji na portalu internetowym.

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

investeko-logo-mazowiecki-zarzad-drog-wojewodzkich
Zakres prac:
  • Opracowanie mapy akustycznej dla dróg wojewódzkich województwa mazowieckiego.

 

inveseko-mazowiecki-zarzad-drog-wojewodzkich