Aktualności

2022

Całkowicie biodegradowalne jednorazowe produkty powstaną przy udziale INVESTEKO

FriendlyKnife Sp. z o.o. spółka powiązana z INVESTEKO S.A rozpoczyna realizację innowacyjnego, projektu badawczego z wykorzystaniem infrastruktury i potencjału eksperckiego INVESTEKO. Spółka  otrzymała dofinansowania z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 w ramach działania: Nowe Produkty i Inwestycje na realizację projektu pn.: Opracowanie innowacyjnej mieszanki biodegradowalnej z pokryciem hydrofobowym oraz bakteriostatycznym.

FriendlyKnife jest Spółką prowadzącą działalność badawczo-rozwojową w kierunku wdrożenia na rynek innowacji na skalę ogólnoświatową: biodegradowalnych wyrobów jednorazowego użytku, mających zastąpić popularnie stosowane plastikowe sztućce, talerzyki oraz kubki. INVESTEKO jest udziałowcem FriendlyKnife, w której posiada 24 % udziałów w kapitale zakładowym.

Dofinansowany Projekt jest zgodny z dyrektywą unijną, której wdrożenie w 2021 roku ma na celu zapobieganie negatywnym skutkom wyrządzanym przez określone jednorazowe produkty z tworzyw sztucznych środowisku, zwłaszcza środowisku wodnemu, oraz ograniczanie ich użycia.

FriendlyKnife w I fazie działalności w latach 2019-2020 wykonał wstępne prace badawcze na terenie Centrum Badawczo-Rozwojowego INVESTEKO S.A., które potwierdziły możliwości technologiczne zastosowań młóta browarnianego (surowca powstałego po procesie browarniczym) do celów formowania i produkcji biodegradowalnych i przyjaznych środowisku elementów jednorazowego użytku do zastosowań m.in. w gastronomii do produkcji  jednorazowych wyrobów: sztućców, talerzyków, słomek itp.

Firma opracowała i zgłosiła do ochrony patentowej innowacyjną masę biodegradowalną, pozwalającą na wytworzenie wyrobów użytkowych. Celem dofinansowanego projektu jest zlecenie usługi obejmującej opracowanie ulepszonej wersji tejże mieszanki, zawierającej pokrycie hydrofobowe i bakteriostatyczne, dzięki czemu polepszone zostaną parametry użytkowe wyrobów, ale jednocześnie zachowana zostanie pełna biodegradowalność produktów. Uzyskana w efekcie innowacyjna mieszanka będzie stanowiła bazę do dalszego etapu badawczego związanego z opracowaniem i uruchomieniem pilotażowej linii technologicznej na terenie Centrum Badawczo – Rozwojowego INVESTEKO S.A. do produkcji jednorazowych wyrobów.

Za zarządzanie projektem odpowiada  Joanna Krajewska będąca Członkiem Rady Nadzorczej INVESTEKO oraz Aleksander Karkos – Przewodniczący Rady Nadzorczej, posiadający doświadczenie w realizacji działań innowacyjnych w związku z opracowaniem pierwszej wersji mieszanki, a także w pozyskaniu i rozliczaniu środków unijnych. Projekt będzie wspierany ponadto przez pozostałych udziałowców Spółki, w tym przez INVESTEKO, specjalizującego się w nowych technologiach środowiskowych.

Członkiem Zespołu realizującego Projekt jest Arkadiusz Primus, Prezes Zarządu INVESTEKO, którego specjalistyczne, kierunkowe wykształcenie z zakresu inżynierii i ochrony środowiska oraz ogromne doświadczenie w realizacji i zarządzaniu projektami badawczymi związanymi z nowymi technologiami prośrodowiskowymi mają zapewnić projektowi możliwie najwyższy potencjał  know-how.

FriendlyKnife otrzymało na realizację Projektu dofinansowanie w wysokości  538.560,00 PLN, co stanowi 85% wszystkich kosztów kwalifikowanych oraz 69% wydatków całkowitych II fazy badawczej. Okres realizacji prac badawczych szacowany jest na 12 miesięcy.

Współtworzenie, udział w rozwoju oraz udział kapitałowy INVESTEKO w startup’ach związanych z technologicznymi ekoinnowacjami, które mają silny potencjał rynkowy jest zgodne z badawczo-biznesowym profilem działalności INVESTEKO oraz  długoterminową strategią rozwoju grupy kapitałowej.