Aktualności

2017

Coraz bliżej budowy pierwszej komercyjnej instalacji zgazowania odpadów LIFETEC

Szanowni Państwo,

 

Zarząd INVESTEKO S.A. z przyjemnością informuje, że w dniu 7 września 2017 roku zawarł z Węglokoks Energia Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach Umowę inwestycyjną, której przedmiotem jest uregulowanie współpracy obu Spółek w zakresie realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie komercyjnej instalacji produkcji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o autorską technologię zgazowania odpadów LIFETEC.

INVESTEKO S.A. zaopatrzy inwestycję przede wszystkim w wymagane „know-how” jakim jest autorska technologia LIFETEC oraz, jako ekspert w swojej dziedzinie, przygotuje dokumentacje środowiskowe i projektowe niezbędne do pozyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz pozwolenia na budowę. Ponadto INVESTEKO S.A zobowiązało się do nabycia prawa do nieruchomości, na której będzie realizowane przedsięwzięcie.

Węglokoks Energia Sp. z o.o. jest zainteresowana rozwojem i budową nowych źródeł energii i rozbudową własnych aktywów energetycznych, zwłaszcza w obszarze energetyki wysokosprawnej i OZE.

Węglokoks Energia Sp. z o.o., jako partner w realizacji Inwestycji zobowiązała się w zawartej umowie m.in. do opracowania propozycji pozyskania finansowania dla przedsięwzięcia oraz jako ekspert w zakresie realizacji inwestycji energetycznych do doradztwa strategicznego oraz finansowego na etapie realizacji inwestycji.

Obie Spółki partnersko zobowiązały się do współfinansowania inwestycji na wymaganym poziomie z wykorzystaniem różnych dostępnych instrumentów finansowych.

Zawarcie umowy inwestycyjnej z Węglokoks Energia Sp. z o.o. i realizacja wspólnego przedsięwzięcia jest dla nas wyrazem zaufania i przekonania o przyszłym  sukcesie ekonomicznym i ekologicznym przedsięwzięcia.