Dofinansowania

Dofinansowania

DOFINANSOWANIE W RAMACH DZIAŁANIA 8.2 NA WDROŻENIE SYSTEMU ELEKTRONICZNEJ WYMIANY DANYCH MIĘDZY INVESTEKO S.A. A JEJ PARTNERAMI W ZAKRESIE REALIZACJI PROJEKTÓW.

INVESTEKO S.A. uzyskało wsparcie Z PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA w ramach działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B na realizację Projektu „Wdrożenie systemu umożliwiającego elektroniczną wymianę danych w formacie EDI pomiędzy firmą INVESTEKO S.A. a jej partnerami.”

Projekt współfinansowany z funduszy Unii Europejskiej.

Wartość projektu 602 760,00 PLN. Wartość wkładu finansowego 421 932,00 PLN

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki.
Inwestujemy w przyszłość

 

 

DOFINANSOWANIE W RAMACH DZIAŁANIA 8.2 NA STWORZENIE SYSTEMU EKOLOG

INVESTEKO S.A. uzyskało wsparcie Z PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA w ramach działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B na wdrożenie systemu B2B w celu usprawnienia realizacji procesów biznesowych w ramach zarządzania środowiskowego pomiędzy INVESTEKO S.A. a jej partnerami.

Projekt współfinansowany z funduszy Unii Europejskiej.

Wartość projektu 775500,00 PLN. Wartość wkładu finansowego 447775,00 PLN

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki.
Inwestujemy w przyszłość

W ramach dofinansowania została stworzona internetowa platforma OUTSOURCINGU – EkoLog. EkoLog służy usprawnieniu procesu przepływu informacji między specjalistami INVESTEKO S.A. a pracownikami klienta, umożliwia ona nadzór i kontrolę (on-line), nad wszystkimi aspektami ochrony środowiska w firmie.

 

DOFINANSOWANIE W RAMACH DZIAŁANIA 6.1 – PASZPORT DO EKSPORTU

INVESTEKO S.A. uzyskało wsparcie z PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA w ramach działania 6.1 Paszport do Eksportu na Wdrożenie Planu rozwoju eksportu. Projekt współfinansowany z funduszy Unii Europejskiej. Wartość projektu 353 500,00 zł. Wartość dofinansowania 176 750,00 zł. Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

Inwestujemy w waszą przyszłość.

W ramach projektu nasi specjaliści odwiedzili takie kraje jak: Chiny, USA, Francja, Kanada i Niemcy.

DOFINANSOWANIE W RAMACH PODDZIAŁANIA 2.2.1

INVESTEKO S.A. uzyskało wsparcie na Świadczenie usług systemowych Krajowego Systemu Usług w zakresie ochrony środowiska – zadania realizowanego w zakresie projektu systemowego PARP „Zapewnienie dostępu przedsiębiorstw do nowych usług Krajowego Systemu Usług” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013, Poddziałania 2.2.1

Wartość projektu 683.000,00 zł. Wartość wsparcia 478.100,00 zł

W ramach projektu Świadczenie usług systemowych Krajowego Systemu Usług w zakresie ochrony środowiska konsultanci INVESTEKO S.A. będą świadczyć usługę (doradczo – szkoleniową) systemową KSU w zakresie ochrony środowiska w następujących etapach:

  • ETAP I – audyt środowiskowy, identyfikacja stopnia spełniania wymogów prawnych,
  • ETAP II – wsparcie doradcze działań wdrożeniowych rekomendowanych w Etapie I,
  • ETAP III – szkolenia z zakresu wykorzystania narzędzi pozwalających na obliczanie poziomu korzystania ze środowiska oraz na obliczanie opłat za korzystanie ze środowiska.