Aktualności

2016

Informacja o zmianie Siedziby INVESTEKO S.A.

Informujemy, że w dniu 26.08.2016 została zarejestrowana przez Sąd zmiana siedziby i adresu Spółki.

Nowy adres siedziby Spółki i adres do korespondencji:

INVESTEKO S.A.

ul. Wojska Polskiego 16 G

41-600 Świętochłowice

Uprzejmie prosimy o uwzględnienie powyższych zmian w kierowanych do nas dokumentach i wystawianych fakturach od dnia 26.08.2016 r.

Informujemy, że adres mailowy spółki i nr telefonu pozostał bez zmian.