Informacje podstawowe

Informacje podstawowe

arkadiusz-primusArkadiusz Primus

Prezes Zarządu

Arkadiusz Primus jest absolwentem Politechniki Śląskiej i posiada dyplom z zakresu Ochrony Środowiska oraz Zarządzania. Od ponad dziesięciu lat jest liderem Investeko w dziedzinach takich jak projektowanie, inżynieria i konsulting. Jest siłą napędową Investeko – osobą, która potrafi niezawodnie przewodzić firmie oraz zaszczepiać w jej pracownikach pokłady pozytywnej energii i inspirować ich do działania. Jego celem jest zapewnienie, że Investeko nadal będzie rozszerzać swoje działania na poziomie międzynarodowym, ugruntuje swoją pozycję w realizacji innowacyjnych technologii.

katarzyna-janikKatarzyna Janik

Wiceprezes Zarządu

Absolwentka Politechniki Śląskiej. Od wielu lat związana z ochroną środowiska, realizująca swoje zainteresowania tą problematyką poprzez projektowanie i konsulting. Autor i koordynator wielu dokumentacji środowiskowych w różnych dziedzinach: zarówno zadań infrastrukturalnych (lotniska, drogi, linie el-mag), przemysłu (zakłady produkcyjne), gospodarki odpadami (spalarnie) jak i tematach akustycznych.

Justyna Pogan

Wiceprezes Zarządu

Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Z ochroną środowiska związana od początku swojej kariery zawodowej. Z powodzeniem przeprowadza inwestycje przez proces oceny oddziaływania na środowisko. Autor i współautor m. in. raportów o oddziaływaniu na środowisko, prognoz oddziaływania na środowisko, analiz formalno - prawnych. Szczególny obszar działań stanowią inwestycje liniowe, w tym: drogi, linie elektroenergetyczne, gazociągi wysokiego ciśnienia oraz budownictwo kubaturowe.

Rada nadzorcza

Przewodniczący: Aleksander Karkos

Wiceprzewodniczący: Jacek Krzyżanowski 

Członkowie: Elżbieta Świerk, Joanna Krajewska, Grzegorz Primus

Dokumenty korporacyjne

Statut INVESTEKO S.A. – pobierz

Regulamin Zarządu – pobierz

Regulamin Rady Nadzorczej – pobierz

Regulamin Walnego Zgromadzenia – pobierz

Struktura akcjonariatu

AkcjonariuszIlość akcji Udział w kapitaleIlość głosówUdział w głosach
RAZEM5.499.200100 %8.009.200100 %
Arkadiusz Primus3.706.00067,39 %6.216.00077,61 %
Pozostali1.793.20032,61 %1.793.20022,39 %

Kontakt w sprawie

relacji inwestorskich

 

Sabina Harazin

tel. 032/2585580

mail: sabina.harazin@investeko.pl

 

Animator rynku

NWAI Dom Maklerski S.A.
Nowy Świat 64
00-357 Warszawa
tel. (+48 22 2019750)
company@nwai.pl