Informacje podstawowe

Informacje podstawowe

arkadiusz-primusArkadiusz Primus

Prezes Zarządu

Arkadiusz Primus jest absolwentem Politechniki Śląskiej i posiada dyplom z zakresu Ochrony Środowiska oraz Zarządzania. Od ponad dziesięciu lat jest liderem Investeko w dziedzinach takich jak projektowanie, inżynieria i konsulting. Jest siłą napędową Investeko – osobą, która potrafi niezawodnie przewodzić firmie oraz zaszczepiać w jej pracownikach pokłady pozytywnej energii i inspirować ich do działania. Jego celem jest zapewnienie, że Investeko nadal będzie rozszerzać swoje działania na poziomie międzynarodowym, ugruntuje swoją pozycję w realizacji innowacyjnych technologii.

katarzyna-janikKatarzyna Janik

Wiceprezes Zarządu

Absolwentka Politechniki Śląskiej. Od wielu lat związana z ochroną środowiska, realizująca swoje zainteresowania tą problematyką poprzez projektowanie i konsulting. Autor i koordynator wielu dokumentacji środowiskowych w różnych dziedzinach: zarówno zadań infrastrukturalnych (lotniska, drogi, linie el-mag), przemysłu (zakłady produkcyjne), gospodarki odpadami (spalarnie) jak i tematach akustycznych.

Justyna Pogan

Wiceprezes Zarządu

Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Z ochroną środowiska związana od początku swojej kariery zawodowej. Z powodzeniem przeprowadza inwestycje przez proces oceny oddziaływania na środowisko. Autor i współautor m. in. raportów o oddziaływaniu na środowisko, prognoz oddziaływania na środowisko, analiz formalno - prawnych. Szczególny obszar działań stanowią inwestycje liniowe, w tym: drogi, linie elektroenergetyczne, gazociągi wysokiego ciśnienia oraz budownictwo kubaturowe.

Rada Nadzorcza

Przewodniczący: Aleksander Karkos

Wiceprzewodniczący: Marek Jabłoński 

Członkowie: Elżbieta Świerk, Joanna Krajewska, Grzegorz Primus

Dokumenty korporacyjne

Statut INVESTEKO S.A. – pobierz

Regulamin Zarządu – pobierz

Regulamin Rady Nadzorczej – pobierz

Regulamin Walnego Zgromadzenia – pobierz

Dokument Informacyjny - pobierz

Struktura akcjonariatu

AkcjonariuszIlość akcji Udział w kapitaleIlość głosówUdział w głosach
Arkadiusz Primus3.719.47267,64 %6.229.47277,78 %
Pozostali1.779.72832,36 %1.799.72822,22 %
RAZEM5.499.200100 %8.009.200100 %

Kontakt w sprawie

relacji inwestorskich

 

Sabina Harazin

tel. 032/2585580

mail: sabina.harazin@investeko.pl

 

Animator rynku

Dom Maklerski 

Banku Ochrony Środowiska S.A.

ul. Marszałkowska 78/80
00-517 Warszawa

(+48) 22 50 43 104
makler@bossa.pl