Infrastruktura liniowa

Infrastruktura liniowa

Gaz-System S.A.

investeko-logo-gaz-system
Zadanie:

Opracowanie dokumentacji projektowej gazociągu wysokiego ciśnienia DN700 Hermanowice- Strachocina.

Zakres prac:
 • Opracowanie ekofizjograficzne i prognozy oddziaływania na środowisko dla potrzeb zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla gmin Sanok, Tyrawa Wołoska, Bircza, Ustrzyki Dolne, Fredropol;
 • Całoroczna inwentaryzacja przyrodnicza;
 • Karta informacyjnej przedsięwzięcia;
 • Raport o oddziaływaniu na środowisko i uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia;
 • Reprezentowanie Inwestora w toku postępowania administracyjnego oraz współpraca z RDOŚ.

investeko-gaz-system-sa

investeko-pse-sa

PSE S.A.

investeko-logo-pse-sa
Zadanie:

Opracowanie studium wykonalności i uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla budowy dwutorowego ciągu liniowego 400 kV Mikuła-Świebodzice- Ząbkowice- Dobrzeń.

Zakres prac:
 • Całoroczna inwentaryzacja przyrodnicza;
 • Karta informacyjnej przedsięwzięcia;
 • Raport o oddziaływaniu na środowisko;
 • Analiza i obliczenia pól elektromagnetycznych i hałasu dla linii stacji;
 • Opracowanie optymalnej i efektywnej polityki informacyjnej dla społeczeństwa i władz samorządowych.

PSE S.A.

investeko-logo-pse-sa
Zadanie:

Opracowanie studium wykonalności i uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla budowy trzeciego połączenia transgranicznego 400 kV pomiędzy systemami elektroenergetycznymi  Polski i Niemiec.

Zakres prac:
 • Całoroczna inwentaryzacji przyrodnicza;
 • Karta informacyjnej przedsięwzięcia;
 • Raport o oddziaływaniu na przedsiębiorstwo;
 • Analiza i obliczenia wartości pól elektromagnetycznych i hałasu dla linii stacji;
 • Opracowanie optymalnej i efektywnej polityki informacyjnej dla społeczeństwa i władz samorządowych.

investeko-pse-sa-02