Aktualności

2022

Innowacyjny projekt ARCHICLIMA z dofinansowaniem z NFOŚiGW

Wykorzystujemy potencjał, który daje przyroda, bo mamy dowody na to, że „Natura wie lepiej”

Zmiany klimatyczne są faktem. Adaptacja obiektów budowlanych do tych zmian jest koniecznością.

Spółka INVESTEKO S.A. stosując rozwiązania oparte na przyrodzie zrealizuje innowacyjny system ARCHICLIMA, który odpowiada na te potrzeby.

Umowa o dotację z NFOŚiGW została podpisana 9 lutego 2022 roku.

W projekcie współfinansowanym przez Komisję Europejskią w ramach instrumentu finansowego LIFE oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wezmą udział 32 duże obiekty komercyjne. Jednym z nich będzie Port Lotniczy Katowice im. Wojciecha Korfantego, w którym zademonstrowane zostaną wybrane rozwiązania błękitno-zielonej infrastruktury. Dodatkowo, do 2025 r. co najmniej 10 obiektów zostanie zakontraktowanych komercyjnie tj. poza dofinansowanym projektem LIFE.

Każdy z obiektów zostanie oceniony pod kątem podatności i ryzyka związanego ze zmianami klimatu oraz przygotowany zostanie plan adaptacji tych obiektów do zmian klimatu z wykorzystaniem rozwiązań opartych na przyrodzie (NBS – nature-based solutions).

Systemy powierzchniowej retencji miejskiej takie jak ogrody deszczowe, rowy bioretencyjne, zielone ściany i dachy mają znaczący wpływ na redukcję ryzyk związanych z uszkodzeniem infrastruktury, bezpieczeństwem i zdrowiem użytkowników, reputacją zarządcy nieruchomości oraz niekorzystnym wpływem na środowisko i społeczność lokalną. W ramach Archiclimy możliwe będzie m.in.: zwiększenie obszaru bioretencji, spadek temperatury na zdefiniowanych powierzchniach przyczyniających się do efektu miejskiej wyspy ciepła, spadek temperatury na powierzchniach pokrytych zielonymi ścianami i zielonymi dachami, spadek szacowanego śladu węglowego związanego z utrzymaniem obiektu, zwiększona odporność na gwałtowne powodzie.

Dodatkowo, wdrożenie planu adaptacji sporządzonego w ramach Archiclimy dla zarządcy obiektu wiązać się będzie ze spadkiem kosztów związanych z eksploatacją.

W ramach projektu LIFE ARCHICLIMA zrealizowane zostaną szczegółowe cele oraz towarzyszące im działania:

 • ARCHICLIMA methodology - dopracowanie ścieżki oceny obiektów budowlanych oraz przeszkolenie zespołu projektowego;
 • ARCHICLIMA assessment - przeprowadzenie ocen podatności i ryzyka dla 32 istniejących dużych obiektów komercyjnych w UE ze szczególną uwagą na zjawiska związane z opadami np. ulewne deszcze, powodzie miejskie, okresy suszy.
 • ARCHICLIMA planning - wykonanie planów adaptacji do zmian klimatu dla 32 istniejących dużych obiektów komercyjnych w UE
 • „RESILIENT”- wprowadzenie nowego systemu ekologicznego oznakowania obiektów budowlanych. Przyznawane będzie obiektom, które osiągną wymagane progi oceny w ARCHICLIMA_assessment.
 • ARCHICLIMA_demo - wdrożenie i demonstracja zestawu rozwiązań adaptacyjnych w Porcie Lotniczym Katowice im. Wojciecha Korfantego.
 • ADAPTOPEDIA – uruchomienie internetowego katalogu najlepszych dostępnych rozwiązań adaptacyjnych

Planowane są aktywności związane z rozpowszechnianiem działań wśród grup docelowych tj.

 • organizacja 32 warsztatów dla zarządców obiektów,
 • 3 konferencje,
 • 6 warsztatów dla projektantów, inżynierów, deweloperów, inwestorów budowlanych,
 • aktywny udział w 6 imprezach branżowych na terenie Unii Europejskiej
 • 100 indywidualnych spotkań z zarządcami obiektów.
 • 32 akcje edukacyjne skierowane do klientów, pasażerów, najemców
 • 32 publikacje w mediach,
 • trzy filmy promocyjne.

Projekt LIFE Archiclima powstaje dzięki współfinansowaniu Unii Europejskiej w ramach instrumentu finansowego  LIFE oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Umowa z NFOŚiGW została podpisana 9 lutego 2022 roku. Umowę z programu LIFE z Komisją Europejską zawarto 1 lipca 2021 roku.

Współbeneficjentami projektu są: Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A., Europejskie Forum Odpowiedzialności Ekologicznej oraz Investeko Serwis Sp. z o.o.

Przewidywany, całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia wynosi € 2.314.306

Koszty całkowite/kwalifikowane:

Dofinansowanie Komisji Europejskiej: € 1.272.868 (=55,00% całkowitych kosztów kwalifikowanych)

Dofinansowanie NFOŚiGW: € 925.722 (=40% całkowitych kosztów kwalifikowanych)

Okres realizacji Projektu: 1 lipca 2021 r. – 30 czerwca 2025 r.