Instalacje do termicznego przekształcania odpadów

Instalacje do termicznego przekształcania odpadów

INVESTEKO S.A.

logo-investeko
Zadanie:

Budowa Centrum Badawczo-Rozwojowego INVESTEKO S.A.

Zakres prac:
 • Projekty budowlane, projekty technologii;
 • Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla projektowanej instalacji zagospodarowania energetycznego paliwa formowanego na bazie frakcji nadsitowej odpadów komunalnych i osadów ściekowych wraz z odpadami tworzyw sztucznych;
 • Opracowanie wniosków i uzyskanie pozwoleń na emisję gazów i pyłów do powietrza oraz w zakresie gospodarowania odpadami.

Veolia Water System Sp z o. o. Inwestor: ORLEN Eko Sp. z o. o.

investeko-logo-veolia
Zadanie: 

Modernizacja Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Niebezpiecznych (ITPON).

Zakres prac:
 • Wniosek o zmianę pozwolenia zintegrowanego dla instalacji odzysku i unieszkodliwienia odpadów ORLEN Eko Sp. z o. o. w Płocku.

Veolia Water System Sp z o. o. Inwestor: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Krakowie

investeko-logo-veolia

Zadanie:

Budowa Stacji Termicznej Utylizacji Osadów (STUO).

Zakres prac:
 • Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla Stacji Termicznej Utylizacji Osadów zlokalizowanej na terenie OŚ Płaszów w Krakowie.

investeko-miejskie-przedsie%cc%a8biorstwo-wodocia%cc%a8gow-kanalizacji-wawa

Veolia Water System Sp z o. o. Inwestor: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. w Warszawie S.A.

investeko-logo-veolia

Zadanie:

Budowa Stacji Termicznej Utylizacji Osadów Ściekowych (STUOŚ).

Zakres prac:
 • Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla Stacji Termicznej Utylizacji Osadów Ściekowych zlokalizowanej na terenie OŚ Czajka w Warszawie;
 • Wniosek o zmianę pozwolenia zintegrowanego w zakresie procesu stabilizacji odpadów dla Stacji Termicznej Utylizacji Osadów Ściekowych zlokalizowanej na terenie OŚ Czajka w Warszawie.

Zakład Utylizacji Odpadów w Katowicach

investeko-logo-zuok
Zadanie: 

Budowa drugiej linii technologicznej do spalania odpadów szpitalnych w Zakładzie Utylizacji Odpadów Szpitalnych i Komunalnych w Katowicach przy ul. Hutniczej 8.

Zakres prac:
 • Analiza lokalizacji urządzeń technologicznych;
 • Analiza techniczna oraz uzgodnienia branżowe;
 • Program Funkcjonalno-Użytkowy wraz ze Stadium wykonalności;
 • Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia;
 • Pozwolenia na wytwarzanie gazów i pyłów do powietrza;
 • Operat Gospodarki Odpadami.

6_zaklad-termicznego-przeksztalcania-odpadow-w-krakowie

POSCO E&C Inwestor: Krakowski Holding Komunalny S.A.

investeko-logo-posco
Zadanie:

Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów (ZTPO).

Zakres prac:
 • Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego;
 • Uzgodnienia i dokumentacje na potrzeby promesy i koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej.