Instalacje MBP

Instalacje MBP

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej EKOM Sp. z o. o.

investeko-logo-ekom
Zadanie:

Budowa linii do produkcji paliwa alternatywnego, realizowana w ramach projektu „Rozbudowa Regionalnego Centrum Gospodarki Odpadami Nysa w miejscowości Domaszkowice, etap II”.

Zakres prac:
  • Opracowanie dokumentacji projektowo-technicznej wraz z kompletem decyzji, pozwoleń, opinii i uzgodnień niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę;
  • Opracowanie zmiennej dokumentacji projektowo-technicznej;
  • Sprawozdanie nadzoru autorskiego.

investeko-przedsieebiorstwo-gospodarki-komunalnej-ekom

investeko-zaklad-gospodarowania-odpadami

Zakład Gospodarowania Odpadami Sp z o. o. Gać; gm. Oława

investeko-logo-zgo
Zadanie:

Zaprojektowanie, dostawa i montaż linii do produkcji paliwa alternatywnego RDF wraz z remontem i adaptacją istniejącej hali sortowni.

Zakres prac:
  • Program funkcjonalno-użytkowy.

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp z o. o. w Zawierciu

investeko-logo-zgk-zawiercie
Zadanie:

Rozbudowa zakładu utylizacji odpadów w Zawierciu.

Zakres prac:
  • Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko;
  • Dokumentacja niezbędna do uzyskania finansowania ze źródeł Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

investeko-zaklad-gospodarki-komunalnej-zawiercie

investeko-przedsieebiorstwo-uslug-komunalnych

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o. Ruda Śląska

investeko-logo-ruda-slaska
Zadanie:

Budowa instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów w Rudzie Śląskiej.

Zakres prac:
  • Karta informacyjna przedsięwzięcia;
  • Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Tonsmeier Polska Sp. z o. o.

logo-tonsmeier-02
Zakres prac:
  • Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do produkcji paliwa alternatywnego.

 logo-tonsmeier