Aktualności

2015

INVESTEKO prezentuje przedsięwzięcie LifeCogeneration na targach w Bukareszcie

W dniach 14-17 października 2015r. zespół projektowy LifeCogeneration z INVESTEKO, zaprezentował nowoczesną technologię wykorzystania odpadów, na międzynarodowych targach Romexpo (www.romexpo.ro) w Bukareszcie w Rumunii. W trakcie 4 dniowych targów prezentowano różne technologie wykorzystujące głównie alternatywne źródła energii, takie jak wykorzystanie energii słonecznej, geotermalnej i wiatru. Jednakże jedynie nasza propozycja była nastawiona na rozwiązanie jeszcze jednego ważnego problemu- wykorzystania potencjału kalorycznego odpadów oraz ograniczenie ich składowania na składowiskach. Taka alternatywa uzyskania energii elektrycznej i cieplnej, spotkała się z dużym zainteresowaniem osób odwiedzających targi, jak i samych wystawców..