Aktualności

2017

Investeko S.A. w Planie gospodarki odpadami dla Województwa Śląskiego na lata 2016-2022

Z radością informujemy, iż po długich konsultacjach m.in. z udziałem Ministerstwa Środowiska, Sejmik Województwa przyjął Plan gospodarki odpadami dla Województwa Śląskiego na lata 2016-2022. Proces wyboru planowanych do realizacji inwestycji trwał prawie półtora roku. Spośród ponad 20 zgłoszonych instalacji, sejmik wybrał kilka podmiotów, które w tym momencie mają wyłączne prawo do realizacji inwestycji związanych z termicznym przekształcaniem odpadów komunalnych, w tym gronie znajduje się planowana instalacja INVESTEKO S.A. Umiejscowienie w Planie pozwala naszej spółce rozpocząć proces inwestycyjny instalacji do zgazowania odpadów o wydajności 18 000 Mg zlokalizowanej w Katowicach.

http://sejmik.slaskie.pl/news/8874/