Aktualności

2018

INVESTEKO zaprojektuje instalację do termicznego przekształcania odpadów w Lipnie

Informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Konsorcjum firm INVESTEKO S.A. i IOS THERMEX z siedzibą w Krakowie zostało wybrane na Wykonawcę zadania pn. : „Wykonanie dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej dotyczącej projektu pt.: Budowa Instalacji do Termicznego Przekształcania Osadów Ściekowych Wzbogaconych Paliwem Alternatywnym o mocy 5MW z odzyskiem energii w postaci ciepła PUK TPO Sp. z o.o.".

W dniu 17 maja 2018 została zawarta umowa pomiędzy Zamawiającym - PUK TPO Sp. z o.o. z siedzibą w Lipnie a Liderem Konsorcjum INVESTEKO S.A. Wartość umowy wynosi ponad 1 mln złotych brutto.

Chcemy dodatkowo podkreślić, że zawarcie niniejszej umowy stanowi potwierdzenie kompetencji INVESTKO S.A. w obszarze projektowania Instalacji do termicznego przekształcania odpadów, a realizacja umowy pozwoli umocnić pozycję INVESTEKO w branży.

Mając na względzie olbrzymi potencjał polskiego rynku gospodarki odpadami oraz podaż odpadów na poziomie ok. 2,5 mln ton rocznie, INVESTEKO S.A w oparciu o własne „know-how” i doświadczenie zdobyte podczas realizacji kontraktów ma szansę stać się liderem w branży.