Aktualności

2023

INVESTEKO zaprojektuje kolejną instalację termicznego przekształcania odpadów.

W poniedziałek 27 lutego zarząd INVESTEKO S.A zawarł z EC Lubań Grupa CEDR Energo sp. z o. o. umowę na opracowanie wielobranżowego projektu budowlano-technologicznego instalacji do spalania paliwa alternatywnego RDF. Wydajność opracowywanej instalacji wynosić będzie 2 Mg/h, co przekładać się będzie na produkcję energii cieplnej i elektrycznej w skojarzeniu (kogeneracja) na terenie kotłowni Piast w Lubaniu.

 

Instalacje termicznego przekształcania odpadów jak ta projektowana przez nas mają wielką przyszłość dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju. Bazują na wystandaryzowanym, dostępnym lokalnie paliwie z odpadów pochodzenia komunalnego, które przy zachowaniu wysokiej efektywności energetycznej stanowią również bezpieczne i ekologiczne źródło energii odnawialnej. Stosowanie tego paliwa pozwala na lokalną i regionalną stabilizację kosztów obsługi zarządzania odpadami komunalnymi. Ponadto zapewnienia dostępną i niedrogą energię cieplną dla mieszkańców.

 

Instalacje do spalanie paliwa alternatywnego RDF wpisują się w ideę gospodarki cyrkularnej. Zamykając obrót odpadami i energią w łańcuchu komunalnym, generują korzyści dla społeczności gmin i powiatów. W transformacji energetycznej takie podejście do energetyki lokalnej jest obecnie niezbędne, szczególnie w kontekście niewątpliwie smutnych wydarzeń za naszą wschodnią granicą.

 

Cieszymy się z faktu rozpoczęcia współpracy z firmą Cedr Energo Sp. o. o., która działając lokalnie pozostaje w związku z czeską grupą kapitałową RSJ o zasięgu globalnym. Spółka RSJ zarejestrowana w Republice Czeskiej, jest częścią światowej zmiany w podejściu do energetyki. Strategiczne cele RSJ są zbieżne zarówno z biznesowymi celami Investeko jak i z holistycznym, zrównoważonym podejściem do przyszłości. Taka postawa biznesowa i etyczna jest bliska również INVESTEKO S.A., dlatego mamy nadzieję na długoterminową i owocną współpracę.