Aktualności

2022

Mamy zielone światło dla rozbudowy zakładu recyklingu tworzyw sztucznych

Spółka EkoPartner Silesia Sp. z o.o. należąca do Grupy kapitałowej INVESTEKO otrzymała decyzję środowiskową otwierającą drogę do inwestycji.

W polskich gospodarstwach i przedsiębiorstwach produkuje się rocznie co najmniej 1,5 mln ton odpadów z tworzyw sztucznych. Około 900 tys. ton śmieci jest jednak bezpowrotnie traconych. Pozostała cześć jest odzyskiwana czy przez odzysk energii – około 17 proc., czy to w recyklingu – 24 proc.

Puste butelki plastikowe, opakowania po kosmetykach, folie i torebki z tworzyw sztucznych, opakowania po jogurtach czy plastikowe koszyczki można przetwarzać na włókna i przędze, folię czy meble.

Co zrobić, kiedy opakowanie plastikowe służyło kiedyś do przechowywania substancji niebezpiecznych?

W Polsce odpady przemysłowe stanowią 90% wszystkich powstających odpadów. Cześć z nich oznaczona jest kodem 15 01 10*, czyli jako opakowania z tworzyw sztucznych zanieczyszczonych substancjami niebezpiecznymi lub zawierające ich resztki. Z utylizacją takich odpadów mają do czynienia producenci chemikaliów, leków i kosmetyków, przemysłu samochodowego, farb i lakierów, jak również producenci opakowań z tworzyw sztucznych po nawozach i środkach ochrony roślin.

Takie opakowania z tworzyw sztucznych jak zbiorniki, kanistry czy beczki, mogą być dziś nie tylko składowane czy unieszkodliwiane, ale także odzyskiwane.

Decyzja o „ustaleniu środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie zakładu recyklingu tworzyw sztucznych” pozwoli na zaplanowanie budowy nowego ciągu technologicznego na potrzeby recyklingu niebezpiecznych odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych.

W rozbudowanej instalacji wykorzystana zostanie autorska technologia oczyszczania wody procesowej opracowana w Centrum Badawczo-rozwojowym INVESTEKO.

Planowana rozbudowa instalacji recyklingu ma istotne znaczenie dla Spółki EkoPartner Silesia ze względu na znaczący wzrost wydajności instalacji, a co za tym idzie wzrost rentowności produkcji oraz zwiększenie dynamiki ekspansji Spółki na rynku recyklingu tworzyw sztucznych.