Aktualności

2022

Najlepsze w historii wyniki finansowe grupy INVESTEKO S.A. na koniec 2021

Grupa INVESTEKO w ostatnim kwartale 2021 wypracowała najlepsze w swojej historii wyniki finansowe. Są one konsekwencją realizacji założonej strategii rozwoju oraz dywersyfikacji branżowej
w obszarze szeroko rozumianej inżynierii środowiska i gospodarki odpadami.

 

Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej INVESTEKO S.A. za IV kwartał 2021 i narastająco za cały 2021 rok w ujęciu porównawczym przedstawiają się następująco:

Wzrost przychodów ze sprzedaży za 2021 roku o 1.314,9 tys. zł w stosunku do roku ubiegłego, co daje dynamikę wzrostu na poziomie 18,8% oraz wzrost przychodów ze sprzedaży za IV kwartał 2021 roku o 995,7 tys. zł w stosunku do IV kwartału roku ubiegłego, co daje dynamikę wzrostu na poziomie 55,8%.

Wzrost zysku netto za 2021 roku, tj. o 531,7 tys. zł w stosunku ubiegłego roku, a także wzrost zysku netto za IV kwartał 2021 roku o 511,4 tys. zł w stosunku do IV kwartału roku ubiegłego

wzrost EBITDA za 2021 roku o 231,8 zł w stosunku do roku ubiegłego,
a także wzrost EBITDA za IV kwartał 2021 roku o 427,8 tys. zł w stosunku do IV kwartału roku ubiegłego.

 

Na dobre wyniki Firmy wpływ miała aktywność spółki związana z konsultingiem środowiskowym oraz rekultywacją terenów. INVESTEKO przeprowadza prace badawcze i przygotowawcze na potrzeby planowanej budowy osiedla „Nowy Wełnowiec” – nowej, ekologicznej dzielnicy Katowic. Spółka kontynuuje także prace bioremediacyjne dla bazy paliw lotniczych na terenie lotniska „Katowice-Airport” w Pyrzowicach.

 

„Nasz profil działalności jest nie do końca standardowy. Wiele lat temu postawiliśmy również na badania i rozwój i tym samym znaczną część naszej aktywności poświeciliśmy budując siłę w tym zakresie” – mówi Arkadiusz Primus CEO Investeko S.A.

Prace rozwojowe nad autorską technologią zgazowania paliw z odpadów  LIFETEC, którą opracowało INVESTEKO, zaowocowały na koniec roku 2021 wejściem w fazę komercjalizacji, czego efektem są pierwsze realne przychody i zyski. Obecnie firma projektuje zakład przetwarzania odpadów LIFETEC w  Długoszynie w województwie lubuskim. W ramach zawartej umowy spółka jest odpowiedzialna za cały proces - od projektu koncepcyjnego, przez wielobranżowy projekt budowlany z uzyskaniem pozwolenia na budowę, projekty techniczne i wykonawcze. Inwestor otrzyma tez odpłatnie licencję na korzystanie z technologii LIFETEC. W tym profilu działalności przygotowywana jest także rozbudowa własnej instalacji LIFETEC w siedzibie w Świętochłowicach.

 

Na rozbiegu jest kolejny projekt LIFE - ARCHICLIMA. Spółka INVESTEKO stosując rozwiązania oparte na przyrodzie (NBS – nature-based solutions) zrealizuje innowacyjny system adaptacji obiektów budowlanych do zmian klimatycznych. W projekcie współfinansowanym przez Komisję Europejską w ramach instrumentu finansowego LIFE oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wezmą udział 32 duże obiekty komercyjne. Jednym z nich będzie lotnisko „Katowice Airport”, w którym zademonstrowane zostaną wybrane rozwiązania błękitno-zielonej infrastruktury.

 

„Prowadzenie klasycznego biznesu połączonego i wspieranego aktywnością badawczo-rozwojową nie jest łatwe. Wymaga wytrwałości i cierpliwości. Ale nie zamierzamy z tej ścieżki schodzić, ponieważ jesteśmy przekonani, że taki model, utrzymywany w równowadze, przyniesie ponad przeciętne efekty biznesowe, czego wyniki na koniec roku 2021 mogą być przysłowiową jaskółką” – podsumowuje Prezes INVESTEKO S.A Arkadiusz Primus.