Obiekty przemysłowe

Obiekty przemysłowe

Plastic Components and Modules Poland S.A.

investeko-logo-plastic-komponents

Zakres prac:
 • Karta informacyjna przedsięwzięcia i raport o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie nowej linii lakierniczej;
 • Pozwolenie zintegrowane dla budowy nowej linii lakierniczej;
 • Wniosek o wydanie pozwolenia na przetwarzanie odpadów;
 • Pozwolenie na wprowadzenie gazów i pyłów do powietrza;
 • Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego;
 • Sprawozdanie do Europejskiego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń.

investeko-plastic-components-and-modules

investeko-top-sa-katowice

TOP S.A. w Katowicach

investeko-topsa-katowice

Zakres prac:
 • Pozwolenie zintegrowane dla Wydziału Produkcji Tektur Litych TOP S.A. w Katowicach.

Saint Gobain Sekurit HanGlas Polska

investko-saint-gobain-sekurit

Zakres prac:
 • Karta informacyjna przedsięwzięcia dla przebudowy istniejącej hali produkcyjno- magazynowej;
 • Raport o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie istniejącej hali produkcyjno- magazynowej wraz z infrastrukturą techniczną;
 • Pozwolenie na wprowadzenie gazów i pyłów do powietrza.

investko-saint-gobain-sekurit-hanglas-polska

 

 

investeko-logo-03

Saint Gobain Glass Polska Sp. z o.o.

investeko-logo-03

Zadania:
 • Karta Informacyjna przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie linii luster wraz z budową mieszalni lakierów oraz magazynu lakierów;
 • Operat wodnoprawny na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innych podmiotów, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego;
 • Raport oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia „Budowa magazynu sody”;
 • Karta Informacyjna o planowanym przedsięwzięciu pn. „Budowa hali produkcji szyb klejonych”,
 • Projekt budowlany i wykonawczy zasilania 20kV, zabudowy transformatorów boostingu, adaptacji pomieszczeń trafo oraz instalacji gaszenia i sygnalizacji pożaru komór trafo.
 • Kart Informacyjna dla linii cięcia szkła na terenie zakładu Saint- Gobain Glass Polska Sp. z o. o.