Aktualności

2017

Oferta INVESTEKO S.A. wybrana przez WĘGLOKOKS ENERGIA Sp. z o.o.

WĘGLOKOKS ENERGIA Sp. z o.o. na podstawie kryteriów oceny ofert dokonał wyboru oferty Investeko S.A. złożonej przez: INVESTEKO S.A., jako najkorzystniejszej w postępowaniu zakupowym na  Opracowanie raportu o oddziaływaniu na środowisko (ROŚ) dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie Elektrociepłowni „Mikołaj” w Rudzie Śląskiej o blok energetyczny opalany paliwem alternatywnym.