Aktualności

2017

Ogłoszenie o naborze do zespołu projektowego

W związku z realizacją projektu badawczo - rozwojowego pn.: "Wysokoefektywna metoda pozyskiwania struwitu z cieczy odpadowych" w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa I: Wsparcie prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działanie 1.1 "Projekty B+R przedsiębiorstw", Poddziałanie 1.1.1 "Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego, INVESTEKO S.A. zaprasza do składania ofert na następujące stanowiska:

  • Kierownik zespołu B+R,
  • Konsultant zespołu B+R,
  • Członek Zespołu B+R,
  • Członek Zespołu B+R.

 

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami opublikowanymi w zapytaniach ofertowych poniżej.

 

KIEROWNIK ZESPOŁU B+R

KONSULTANT ZESPOŁU B+R

CZŁONEK ZESPOŁU B+R (800)

CZŁONEK ZESPOŁU B+R (500)