Aktualności

2016

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd INVESTEKO S.A. z siedzibą w Świętochłowicach  niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 7 grudnia 2016 r. na godz. 11.00, które odbędzie się w siedzibie Spółki. Poniżej pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał, informacja o ogólnej liczbie akcji oraz formularz do głosowania przez pełnomocnika.

Ogłoszenie o zwołaniu NWZ

Projekty Uchwał

Formularz do głosowania przez pełnomocnika

Informacja o ogólnej liczbie akcji