Aktualności

2015

Podkrakowska „bomba ekologiczna” rozbrojona

W środę 7 października konsorcjum INVESTEKO S.A. i  Przedsiębiorstwa Produkcyjno – Usługowo – Handlowego „VIG”  ostatecznie zakończyło rekultywację zbiornika niebezpiecznych i szkodliwych odpadów w podkrakowskiej Trzebini.

Liczący 10,5 ha zbiornik jest pozostałością po Zakładach Surowców Ogniotrwałych „Górka” w Trzebini. Główny Inspektor Ochrony Środowiska zaliczył go do tzw. „bomb ekologicznych” – czyli obiektów i obszarów wyjątkowo zagrażających tak środowisku, jak zdrowiu i życiu mieszkańców. Główne niebezpieczeństwo stwarzały zalegające tamże od lat związki powstające od ługowanego węglanu sodu oraz toksyczne ciecze, które pochodziły od pozostałości  po produkcji tlenku glinu. Objętość wszystkich groźnych odpadów nagromadzonych w zbiorniku była szacowana aż na 600 tys. metrów sześciennych.

Działania jakie zaprojektowały i wdrożyły Investeko i VIG to w głównej mierze neutralizacja i bezpieczne usuniecie zalegającej toksycznej cieczy zagrażającej przede wszystkim środowisku oraz bezpośrednio mieszkańcom miasta.  Ostatecznie wyeliminowano groźbę przenikania szkodliwych substancji do wód podziemnych i gruntowych. Dzięki pracom jakie przeprowadziło konsorcjum, tereny wyeksploatowanego kamieniołomu obok zbiornika „Górka” zaczął spełniać wymagane przez Ministerstwo Środowiska standardy jakości ziemi. Ostatecznie zdegradowaną przemysłowo przestrzeń kamieniołomu wraz z jego otoczeniem przywrócono środowisku naturalnemu. Kontrakt na zabezpieczenie zagrażającego zdrowiu i życiu zbiornika firmy INVESTEKO i VIG zawarły z Małopolskim Urzędem Wojewódzkim w kwietniu 2013 roku. Główne prace trwały od sierpnia 2014 do sierpnia 2015. Pieniądze na przedsięwzięcie pochodziły z środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Wartość całego projektu i prac wyniosła niemal 14 900 000 zł.


.