Polityka jakości

Polityka jakości

Dążenie do satysfakcji i zadowolenia Klientów.

Dbałość o dobro środowiska naturalnego.

Działanie zgodnie z wymogami prawa ochrony środowiska i prawa budowlanego.

Prowadzenie logicznej polityki kadrowej, polegającej na określeniu kompetencji, uprawnień i obowiązków pracowników, zapewnieniu im komfortu pracy oraz możliwości samorealizacji i rozwoju.

Współpracę ze sprawdzonymi partnerami, będącymi w stanie sprostać naszym wymaganiom odnośnie jakości i realizacji.

Doskonalenie wewnętrznego systemu zarządzania pracy i dokumentów: wprowadzanie standardów i nadzór nad przebiegiem i dokumentowaniem procesów analizy tematów i opracowywania dokumentacji.

Eliminowanie błędów a nie późniejsze ich korygowanie.