Pomiary środowiskowe

Pomiary środowiskowe

Pomiary i badania czynników środowiskowych są istotnym elementem wielu inwestycji i dokumentacji opiniodawczych. Wszystkie pomiary wykonywane są zgodnie z obowiązującym metodykami referencyjnymi i na sprzęcie najnowszej generacji.

INVESTEKO S.A. to akredytowane laboratorium badawcze, wyspecjalizowane w pomiarach emisji hałasu:

 

investeko-strona-grafiki02-05

Lotniskowego

investeko-strona-grafiki02-06

Pochodzącego od
dróg, linii kolejowych, linii tramwajowych

investeko-strona-grafiki02-07

Pochodzącego od
maszyn, instalacji, zakładów przemysłowych