Aktualności

2016

Porozumienie o współpracy z Węglokoks Energia Sp. z o.o.

W dniu dzisiejszym zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Węglokoks Energia Sp. z o.o. a INVESTEKO S.A. w zakresie budowy instalacji produkcji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o technologię zgazowania odpadów pochodzenia komunalnego oraz przemysłowego.

Porozumienie obejmuję podjęcie działań w kierunku budowy co najmniej 2 instalacji w technologii LIFETEC . Ustala zasady współpracy oraz określa harmonogram podejmowania kroków w kierunku osiągnięcia założonych celów inwestycyjnych.