Porty lotnicze

Porty lotnicze

Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A.

investeko-logo-gtl

Zadanie:

Port lotniczy w Katowicach- rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej i portowej.
Etap 1- rozbudowa drogi startowej.
Etap 2- przekształcenie istniejącej drogi startowej w drogę kołowania.

Zakres prac:

Wielobranżowa dokumentacja projektowa wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego, w tym opracowanie:

 • Projektu koncepcyjnego;
 • Projektu budowlanego;
 • Projektu wykonawczego;
 • Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych;
 • Przedmiary robót;
 • Kosztorysów inwestorskich oraz pełnienie nadzoru autorskiego.

Konsorcjum Firm: Biuro Studiów i Projektów Lotniskowych POLCONSULT Sp. z o.o.- INVESTEKO

investeko-inwestor-gtl

inwesteko-partnerstwo-chelm-krosno-elk

Miasto Krosno, Miasto Chełm, Gmina i Miasto Ełk

investeko-krosno-chelm-elk
Zadanie:

Przygotowanie i opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego, wstępnego studium wykonalności oraz raportu o oddziaływaniu na środowisko w ramach projektu pn. Odlotowa Polska Wschodnia.

Konsorcjum Biuro Studiów i Projektów Lotniskowych POLCONSULT Sp. z o. o. – INVESTEKO S.A.

Międzynarodowy Port Lotniczy „Katowice” w Pyrzowicach

investeko-logo-10

Zadanie:

Koncepcja i dokumentacja projektowo – budowlana płyt postojowych o powierzchni ok. 140000 m dla samolotów na terenie MPL Katowice w Pyrzowicach Międzynarodowy Port Lotniczy „Katowice” w Pyrzowicach

Zakres prac:

 • Koncepcja gospodarki wodno – ściekowej dla obrębu projektowanej płyty
 • Raport o oddziaływaniu na środowisko
 • Operat wodnoprawny
 • Projekty budowlane kanalizacji deszczowej i urządzeń wodnych
 • Projekty wykonawcze kanalizacji deszczowej i urządzeń wodnych
 • Przedmiary, kosztorysy i specyfikacje techniczne kanalizacji deszczowej i urządzeń wodnych

investeko-katowice-airport