Aktualności

2017

Postępowanie ofertowe na podwykonawcę prac laboratoryjnych w projekcie

W związku z realizacją projektu badawczo - rozwojowego pn.: "Wysokoefektywna metoda pozyskiwania struwitu z cieczy odpadowych" w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa I: Wsparcie prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działanie 1.1 "Projekty B+R przedsiębiorstw", Poddziałanie 1.1.1 "Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego, INVESTEKO S.A. zaprasza do składania ofert na podwykonawcę prac laboratoryjnych w projekcie.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami opublikowanym zapytaniu ofertowym.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE