Raporty

Raporty

Raporty bieżące

2019 rok

(29/07/2019) Raport bieżący nr 9/2019 ESPI - Zawarcie istotnej umowy

(19/07/2019) Raport bieżący nr 8/2019 ESPI - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

(28/06/2019) Raport bieżący nr 7/2019 ESPI - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na ZWZ.

(28/06/2019) Raport bieżący nr 16/2019 EBI - Treść uchwał podjętych przez ZWZ w dniu 29 czerwca 2019 r.

(14/06/2019) Raport bieżący nr 15/2019 EBI - Emisja Obligacji serii E i Obligacji serii F

(12/06/2019) Raport bieżący nr 6/2019 ESPI - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na NWZ 

(12/06/2019) Raport bieżący nr 14/2019 EBI - Treść uchwał podjętych przez NWZ w dniu 12 czerwca 2019 r.

(24/05/2019) Raport bieżący nr 4/2019 ESPI - Informacja o złożeniu jedynej oferty w postępowaniu przetargowym

(31/05/2019) Raport bieżący nr 9/2019 EBI - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

(17/05/2019) Raport bieżący nr 8/2019 EBI - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

(17/05/2019) Raport bieżący nr 3/2019 ESPI - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

(06/05/2019) Raport bieżący nr 6/2019 EBI - Zmiana terminu publikacji raportu za I kwartał 2019 roku

(06/05/2019) Raport bieżący nr 5/2019 EBI - Zawarcie umowy z biegłym rewidentem

(11/03/2019) Raport bieżący nr 2/2019 ESPI - Końcowe rozliczenie projektu LIFEcogeneration.pl

(07/03/2019) Raport bieżący nr 4/2019 EBI - Rejestracja przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego

(25/01/2019) Raport bieżący nr 2/2019 EBI - Terminy publikacji raportów w 2019 roku.

(22/01/2019) Raport bieżący nr 1/2019 ESPI - Powiadomienie o transakcjach w trybie art. 19 MAR

(21/01/2019) Raport bieżący nr 1/2019 EBI - Informacje podsumowujące subskrypcję akcji serii H

2018 rok

(1/10/2018) Raport bieżący nr 17/2018 ESPI - Zakończenie projektu LIFEcogeneration.pl

(25/09/2018) Raport bieżący nr 16/2018 ESPI - Zawarcie istotnej umowy.

(12/09/2018) Raport bieżący nr 17/2018 EBI - Rejestracja przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego.

(20/08/2018) Raport bieżący nr 15/2018 ESPI - Nabycie udziałów Ekoparter Silesia Sp. z o. o.

(10/08/2018) Raport bieżący nr 14/2018 ESPI - Zawarcie warunkowej umowy nabycia udziałów Ekoparter Silesia Sp. z o.o.

(01/08/2018) Raport bieżący nr 13/2018 ESPI - Zmiana podmiotu pełniącego funkcję animatora rynku

(30/07/2018) Raport bieżący nr 12/2018 ESPI - Zawarcie aneksu do istotnej umowy

(30/07/2018) Raport bieżący nr 15/2018 EBI - Podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego.

(30/07/2018) Raport bieżący nr 11/2018 ESPI - Podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego.

(04/07/2018) Raport bieżący nr 14/2018 EBI - Informacje podsumowujące subskrypcje akcji.

(04/07/2018) Raport bieżący nr 10/2018 ESPI - Powiadomienie o transakcjach w trybie art. 19 MAR

(29/06/2018) Raport bieżący nr 9/2018 ESPI - Wykaz akcjonariuszy posiadających posiadających co najmniej 5 % głosów na ZWZ

(29/06/2018) Raport bieżący nr 13/2018 EBI - Treść uchwał podjętych przez ZWZ w dniu 29.06.2018 r.

(30/05/2018) Raport bieżący nr 12/2018 EBI - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

(30/05/2018) Raport bieżący nr 8/2018 ESPI - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

(17/05/2018) Raport bieżący nr 7/2018 ESPI - Zawarcie istotnej umowy

(27/03/2018) Raport bieżący nr 6/2018 ESPI - Ustanowienie istotnych zabezpieczeń

(23/03/2018) Raport bieżący nr 5/2018 ESPI - Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ.

(23/03/2018) Raport bieżący nr 8/2018 EBI - Treść uchwał podjętych przez NWZ w dniu 23.03.2018 r.

(23/02/2018) Raport bieżący nr 7/2018 EBI - Ogłoszenie o zwołaniu NWZ wraz z projektami uchwał.

(23/02/2018) Raport bieżący nr 4/2018 ESPI - Ogłoszenie o zwołaniu NWZ wraz z projektami uchwał.

(29/01/2018) Raport bieżący nr 5/2018 EBI - Podpisanie umowy z biegłym rewidentem.

(26/01/2018) Raport bieżący nr 3/2018 ESPI - Zawarcie istotnej umowy

(26/01/2018) Raport bieżący nr 3/2018 EBI - Podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego. Zamierzone zmiany Statutu.

(26/01/2018) Raport bieżący nr 2/2018 ESPI - Podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego. 

(10/01/2018) Raport bieżący nr 2/2018 EBI - Rejestracja zmiany Statutu Spółki 

(04/01/2018) Raport bieżący nr 1/2018 ESPI - Powiadomienie o transakcjach w trybie art. 19 MAR

2015 rok

(17/12/2015) Raport bieżący nr 24/2015 EBI – Powołanie Członka Zarządu

(10/12/2015) Raport bieżący nr 23/2015 EBI – Rezygnacja Członka Zarządu

(20/10/2015) Raport bieżący nr 4/2015 ESPI –  Korekta raportu bieżącego ESPI nr 3/2015 – Zawiadomienia o transakcjach na akcjach INVESTEKO S.A.

(20/10/2015) Raport bieżący nr 3/2015 ESPI – Zawiadomienie o transakcjach na akcjach INVESTEKO S.A.

(19/10/2015) Raport bieżący nr 21/2015 EBI – Informacja zgodnie z „Dobrymi Praktykami Spółek notowanych na NewConnect”

(19/10/2015) Raport bieżący nr 20/2015 EBI – Informacje podsumowujące subskrypcję akcji serii F

(09/10/2015) Raport bieżący nr 19/2015 EBI – Końcowe rozliczenie znaczącego kontrakt

(01/10/2015) Raport bieżący nr 18/2015 EBI – Częściowe rozliczenie znaczącego kontraktu

(01/07/2015) Raport bieżący nr 16/2015 EBI – Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji serii A i B

(30/06/2015) Raport bieżący nr 2/2015 ESPI – Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na ZWZ

(30/06/2015) Raport bieżący nr 15/2015 EBI – Powołanie Członka Rady Nadzorczej

(30/06/2015) Raport bieżący nr 14/2015 EBI – Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie INVESTEKO S.A. w dniu 29 czerwca 2015 roku

(12/06/2015) Raport bieżący nr 13/2015 EBI – Częściowe rozliczenie znaczącego kontraktu

(2/06/2015) Raport bieżący nr 12/2015 EBI – Zamierzone zmiany Statutu Spółki

(2/06/2015) Raport bieżący nr 11/2015 EBI – Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ  wraz z projektami uchwał

(2/06/2015) Raport bieżący nr 1/2015 ESPI – Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ wraz z projektami uchwał

(2/06/2015) Raport bieżący nr 10/2015 EBI – Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

(27/05/2015) Raport bieżący nr 7/2015 EBI – Korekta raportu okresowego za IV kwartał 2014 r.

(1/04/2015) Raport bieżący nr 5/2015 EBI – Częściowe rozliczenie znaczącego kontraktu 

(18/03/2015) Raport bieżący nr 4/2015 EBI – Zawarcie umowy kredytowej 

(13/02/2015) Raport bieżący nr 2/2015 EBI – Informacja o wynikach finansowych INVESTEKO S.A. – weryfikacja prognozy wyników finansowych 

(27/01/2015) Raport bieżący nr 1/2015 EBI – Terminy przekazywania raportów w 2015 r.

 

 

(24/07/2014) Raport bieżący nr 1/2014 EBI – Uzyskanie dostępu do systemu EBI 

2020 rok

(19/11/2020) Raport bieżący nr 13/2020 EBI - Podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego. Zamierzone zmiany statutu.

(19/11/2020) Raport bieżący nr 26/2020 ESPI - Uzyskanie decyzji środowiskowej dla budowy komercyjnej autorskiej technologii zgazowania odpadów LIFETEC

(18/11/2020) Raport bieżący nr 12/2020 EBI - Zawarcie umowy z biegłym rewidentem.

(13/11/2020) Raport bieżący nr 25/2020 ESPI - Trzecie wezwanie Akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji Spółki celem ich dematerializacji.

(10/11/2020) Raport bieżący nr 24/2020 ESPI - Informacja o wyniku oceny wniosku o dofinansowanie

(29/10/2020) Raport bieżący nr 23/2020 ESPI - Uzyskanie decyzji środowiskowej dla budowy komercyjnej autorskiej technologii zgazowania odpadów LIFETEC

(22/10/2020) Raport bieżący nr 22/2020 ESPI - Szacunkowe skonsolidowane finansowe za 9 miesięcy 2020 roku.

(21/10/2020) Raport bieżący nr 21/2020 ESPI - Drugie wezwanie Akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji Spółki celem ich dematerializacji.

(07/10/2020) Raport bieżący nr 20/2020 ESPI - Złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach programu LIFE

(30/09/2020) Raport bieżący nr 19/2020 ESPI - Pierwsze wezwanie Akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji Spółki celem ich dematerializacji

(10/09/2020) Raport bieżący nr 18/2020 ESPI - Zawarcie istotnej umowy

(08/09/2020) Raport bieżący nr 17/2020 ESPI - Wybór oferty spółki zależnej na obsługę w zakresie ochrony środowiska

(02/09/2020) Raport bieżący nr 16/2020 ESPI - Zawarcie istotnej umowy

(10/08/2020) Raport bieżący nr 15/2020 ESPI - Zawarcie umowy inwestycyjnej

(24/07/2020) Raport bieżący nr 14/2020 ESPI - Wybrane szacunkowe skonsolidowane dane finansowe za I półrocze 2020 roku

(16/07/2020) Raport bieżący nr 13/2020 EPSI - Uzyskanie decyzji środowiskowej dla budowy komercyjnej autorskiej technologii zgazowania odpadów LIFETEC

(14/07/2020) Raport bieżący nr 12/2020 ESPI -  Złożenie wniosków o dofinansowanie innowacyjnych projektów z programu LIFE

(29/06/2020) Raport bieżący nr 9/2020 EBI - Powołanie Członków Zarządu na kolejną kadencję

(29/06/2020) Raport bieżący nr 11/2020 ESPI - Informacja o postępach w realizacji istotnej umowy

(26/06/2020) Raport bieżący nr 10/2020 ESPI - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % na ZWZ

(25/06/2020) Raport bieżący nr 8/2020 EBI - Treść Uchwał podjętych podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie

(24/06/2020) Raport bieżący nr 9/2020 ESPI - Nawiązanie współpracy w ramach międzynarodowego konsorcjum

(10/06/2020) Raport bieżący nr 8/2020 ESPI - Zawarcie porozumienia o współpracy

(04/06/2020) Raport bieżący nr 7/2020 EBI - Odwołanie dotychczasowego i powołanie nowego Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej

(29/05/2020) Raport bieżący nr 6/2020 EBI - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał i zamierzone zmiany Statutu.

(29/05/2020) Raport bieżący nr 7/2020 ESPI - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał.

(28/04/2020) Raport bieżący nr 6/2020 ESPI - Podpisanie porozumienia o współpracy w zakresie systemu gospodarowania odpadami środków ochrony osobistej

(24/04/2020) Raport bieżący nr 5/2020 ESPI - Wybrane szacunkowe skonsolidowane dane finansowe za I kwartał 2020 r.

(20/04/2020) Raport bieżący nr 4/2020 ESPI - Wybrane szacunkowe dane finansowe za I kwartał 2020 r.

(06/04/2020) Raport bieżący nr 3/2020 ESPI -  Wdrożenie nowej usługi - kompleksowego systemu gospodarowania odpadami zakaźnymi COVID-19

(27/03/2020) Raport bieżący nr 2/2020 ESPI -  Informacja dotycząca wpływu pandemii koronawirusa na działalność Emitenta i Grupy Kapitałowej

(20/03/2020) Raport bieżący nr 4/2020 EBI - Wypowiedzenie umowy z poprzednim i zawarcie umowy z nowym Autoryzowanym Doradcą

(10/03/2020) Raport bieżący nr 1/2020 ESPI - Zawarcie istotnej umowy przez Spółkę zależną Emitenta

(31/01/2020) Raport bieżący nr 1/2020 EBI - Terminy publikacji raportów okresowych w 2020 roku.

 

2017 rok

(04/12/2017) Raport bieżący nr 6/2017 ESPI - Zmiana warunków emisji obligacji

(07/09/2017) Raport bieżący nr 5/2017 ESPI - Zawarcie istotnej umowy

(22/08/2017) Raport bieżący nr 17/2017 EBI - Informacja o niedojściu do skutku emisji akcji serii G i H

(30/06/2017) Raport bieżący nr 15/2017 EBI - Wybór Członków Rady Nadzorczej III kadencji

(29/06/2017) Raport bieżący nr 4/2017 ESPI - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na ZWZ

(29/06/2017) Raport bieżący nr 14/2017 EBI - Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 29.06.2017 r.

(02/06/2017) Raport bieżący nr 13/2017 EBI - Zamierzone zmiany Statutu Spółki 

(02/06/2017) Raport bieżący nr 12/2017 EBI - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29.06.2017 r.

(02/06/2017) Raport bieżący nr 3/2017 ESPI - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29.06.2017 r.

(22/03/2017) Raport bieżący nr 7/2017 EBI - Przydział obligacji serii D1

(03/03/2017) Raport bieżący nr 2/2017 ESPI - Zmiana warunków istotnej umowy

(20/02/2017) Raport bieżący nr 1/2017 ESPI - Podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego

(20/02/2017)  Raport bieżący nr 6/2017 EBI - Podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego

(09/02/2017)  Raport bieżący nr 4/2017 EBI - Podjęcie przez Zarząd Uchwały w sprawie emisji obligacji na okaziciela 

(25/01/2017)  Raport bieżący nr 3/2017 EBI - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2017 r.

(18/01/2017)  Raport bieżący nr 2/2017 EBI - Podpisanie umowy z Biegłym Rewidentem

(10/01/2017)  Raport bieżący nr 1/2017 EBI - Powołanie Członków Rady Nadzorczej

2016 rok

(21/12/2016) Raport bieżący nr 14/2016 ESPI - Zawarcie porozumienia o współpracy

(9/12/2016) Raport bieżący nr 13/2016  ESPI - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 7 grudnia 2016 roku.

(7/12/2016) Raport bieżący nr 12/2016 ESPI - Podjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały o emisji obligacji. 

(7/12/2016) Raport bieżący nr 30/2016 EBI - Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 7 grudnia 2016 r.

(09/11/2016) Raport bieżący nr 28/2016 EBI - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 7 grudnia 2016 r. wraz z projektami uchwał.

(08/11/2016) Raport bieżący nr 27/2016 EBI - Korekta raportu 25/2016 EBI - Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za III kw. 2016 r.

(07/11/2016) Raport bieżący nr 11/2016 ESPI – Zawarcie istotnej umowy

(31/10/2016) Raport bieżący nr 26/2016 EBI – Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

(27/10/2016) Raport bieżący nr 25/2016 EBI – Zmiana terminu publikacji raportu okresowego

(23/09/2016) Raport bieżący nr 10/2016 ESPI – Zawarcie umowy kredytowej 

(26/08/2016) Raport bieżący nr 24/2016 EBI – Rejestracja przez Sąd zmiany Siedziby Spółki

(25/08/2016) Raport bieżący nr 23/2016 EBI – Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

(17/08/2016) Raport bieżący nr 9/2016 ESPI – Podpisanie aneksu do umowy pożyczki 

(09/08/2016) Raport bieżący nr 8/2016 ESPI – Informacja o wyrażeniu zgody na zawarcie aneksu do umowy pożyczki.

(08/08/2016) Raport bieżący nr 7/2016 ESPI – Zawarcie istotnej umowy

(03/08/2016) Raport bieżący nr 6/2016 ESPI  – Informacja w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty. 

(05/07/2016) Raport bieżący nr 4/2016 ESPI – Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki INVESTEKO S.A. w dniu 29 czerwca 2016 roku.

(30/06/2016) Raport bieżący nr 21/EBI - Powołanie Członków Zarządu II kadencji

(29/06/2016) Raport bieżący nr 20/EBI – Warunkowa emisja obligacji serii C

(29/06/2016) Raport bieżący nr 19 EBI – Informacje o członkach Rady Nadzorczej

(29/06/2016) Raport bieżący nr 18/EBI – Powołanie Członków Rady Nadzorczej II kadencji

(29/06/2016) Raport bieżący nr 17/2016 EBI – Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie INVESTEKO S.A. w dniu 29.06.2016 r.

(02/06/2016) Raport bieżący nr 3/2016 ESPI Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 czerwca 2016 r. wraz z projektami uchwał.

(02/06/2016) Raport bieżący nr 16/2016 EBI – Zamierzone zmiany Statutu Spółki

(02/06/2016) Raport bieżący nr 15/2016 EBI- Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 czerwca 2016 r. wraz z projektami uchwał

(24/05/2016) Raport bieżący nr 13/2016 EBI – Podpisanie aneksu do umowy z Autoryzowanym Doradcą

(06/05/2016) Raport bieżący nr 11/2016 EBI – Korekta raportu EBI nr 7/2016 – Terminy przekazywania raportów okresowych w 2016 roku

(17/03/2016) Raport bieżący nr 10/2016 EBI – Rejestracja podwyższenia i zmiany struktury kapitału zakładowego w KRS

(19/02/2016) Raport bieżący nr 3/2016 ESPI – Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki INVESTEKO S.A. w dniu 19 lutego 2016 roku.

(19/02/2016) Raport bieżący nr 9/2016 EBI – Treść uchwał podjętych przez NWZ w dniu 19 lutego 2016 roku.

(26/01/2016) Raport bieżący nr 7/2016 EBI – Terminy przekazywania raportów okresowych w 2016 roku

(22/01/2016) Raport bieżący nr 6/2016 EBI – Ogłoszenie o zwołaniu NWZ na dzień 19 lutego 2016 r. wraz z projektami uchwał.

(22/01/2016) Raport bieżący nr 2/2016 ESPI – Ogłoszenie o zwołaniu NWZ na dzień 19 lutego 2016 r. wraz z projektami uchwał

(19/01/2016) Raport bieżący nr 5/2016 EBI – Nabycie akcji własnych

(19/01/2016) Raport bieżący nr 4/2016 EBI – Zawarcie aneksu do Umowy kredytowej

(14/01/2016) Raport bieżący nr 3/2016 EBI – Nabycie akcji własnych

(13/01/2016) Raport bieżący nr 2/2016 EBI – Nabycie akcji własnych

(12/01/2016) Raport bieżący nr 1/2016 ESPI-  Zawiadomienie w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

(11/01/2016) Raport bieżący nr 1/2016 EBI – Ogłoszenie Programu skupu akcji własnych 

Raporty okresowe