Raporty bieżące

Raporty bieżące

2022 rok

(22/11/2022) Raport bieżący nr 14/2022 EBI - Zawarcie umowy z firmą audytorską o badanie sprawozdań

(19/08/2022) Raport bieżący nr 11/2022 ESPI - Nabycie udziałów w spółce zależnej EkoPartner Silesia Sp. z o.o. 

(19/08/2022) Raport bieżący nr 10/2022 ESPI - Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę dla zakładu przetwarzania odpadów LIFETEC

(20/07/2022) Raport bieżący nr 9/2022 ESPI - Zawarcie umowy o dofinansowanie z programu LIFE z Komisją Europejską

(23/06/2022) Raport bieżący nr 8/2022 ESPI - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 22 czerwca 2022 roku.

(23/06/2022) Raport bieżący nr 7/2022 ESPI - Korekta raportu bieżącego nr 6/2022 ESPI

(21/06/2022) Raport bieżący nr 6/2022 ESPI - Otrzymanie pozytywnej oceny wniosku o dofinansowanie dla projektu inwestycyjnego w zakresie recyklingu tworzyw sztucznych w technologii PLC 

(31/05/2022) Raport bieżący nr 5/2022 ESPI - Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę dla zakładu przetwarzania odpadów LIFETEC

(26/05/2022) Raport bieżący nr 4/2022 ESPI - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

(27/04/2022) Raport bieżący nr 3/2022 ESPI - Otrzymanie przez spółkę zależną Emitenta decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia na terenie Centrum Badawczo - Rozwojowego INVESTEKO.

(07/04/2022) Raport bieżący nr 2/2022 ESPI - Rozpoczęcie przez spółkę powiązaną z Emitentem realizacji projektu badawczego z wykorzystaniem zaplecza infrastrukturalnego i potencjału eksperckiego Emitenta.

(24/02/2022) Raport bieżący nr 4/2022 EBI - Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu za 2021 rok.

(09/02/2022) Raport bieżący nr 1/2022 ESPI - Zawarcie umowy o dofinansowanie

(27/01/2022) Raport bieżący nr 1/2022 EBI - Terminy publikacji raportów w 2022 roku

2020 rok

(19/11/2020) Raport bieżący nr 13/2020 EBI - Podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego. Zamierzone zmiany statutu.

(19/11/2020) Raport bieżący nr 26/2020 ESPI - Uzyskanie decyzji środowiskowej dla budowy komercyjnej autorskiej technologii zgazowania odpadów LIFETEC

(18/11/2020) Raport bieżący nr 12/2020 EBI - Zawarcie umowy z biegłym rewidentem.

(13/11/2020) Raport bieżący nr 25/2020 ESPI - Trzecie wezwanie Akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji Spółki celem ich dematerializacji.

(10/11/2020) Raport bieżący nr 24/2020 ESPI - Informacja o wyniku oceny wniosku o dofinansowanie

(29/10/2020) Raport bieżący nr 23/2020 ESPI - Uzyskanie decyzji środowiskowej dla budowy komercyjnej autorskiej technologii zgazowania odpadów LIFETEC

(22/10/2020) Raport bieżący nr 22/2020 ESPI - Szacunkowe skonsolidowane finansowe za 9 miesięcy 2020 roku.

(21/10/2020) Raport bieżący nr 21/2020 ESPI - Drugie wezwanie Akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji Spółki celem ich dematerializacji.

(07/10/2020) Raport bieżący nr 20/2020 ESPI - Złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach programu LIFE

(30/09/2020) Raport bieżący nr 19/2020 ESPI - Pierwsze wezwanie Akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji Spółki celem ich dematerializacji

(10/09/2020) Raport bieżący nr 18/2020 ESPI - Zawarcie istotnej umowy

(08/09/2020) Raport bieżący nr 17/2020 ESPI - Wybór oferty spółki zależnej na obsługę w zakresie ochrony środowiska

(02/09/2020) Raport bieżący nr 16/2020 ESPI - Zawarcie istotnej umowy

(10/08/2020) Raport bieżący nr 15/2020 ESPI - Zawarcie umowy inwestycyjnej

(24/07/2020) Raport bieżący nr 14/2020 ESPI - Wybrane szacunkowe skonsolidowane dane finansowe za I półrocze 2020 roku

(16/07/2020) Raport bieżący nr 13/2020 EPSI - Uzyskanie decyzji środowiskowej dla budowy komercyjnej autorskiej technologii zgazowania odpadów LIFETEC

(14/07/2020) Raport bieżący nr 12/2020 ESPI -  Złożenie wniosków o dofinansowanie innowacyjnych projektów z programu LIFE

(29/06/2020) Raport bieżący nr 9/2020 EBI - Powołanie Członków Zarządu na kolejną kadencję

(29/06/2020) Raport bieżący nr 11/2020 ESPI - Informacja o postępach w realizacji istotnej umowy

(26/06/2020) Raport bieżący nr 10/2020 ESPI - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % na ZWZ

(25/06/2020) Raport bieżący nr 8/2020 EBI - Treść Uchwał podjętych podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie

(24/06/2020) Raport bieżący nr 9/2020 ESPI - Nawiązanie współpracy w ramach międzynarodowego konsorcjum

(10/06/2020) Raport bieżący nr 8/2020 ESPI - Zawarcie porozumienia o współpracy

(04/06/2020) Raport bieżący nr 7/2020 EBI - Odwołanie dotychczasowego i powołanie nowego Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej

(29/05/2020) Raport bieżący nr 6/2020 EBI - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał i zamierzone zmiany Statutu.

(29/05/2020) Raport bieżący nr 7/2020 ESPI - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał.

(28/04/2020) Raport bieżący nr 6/2020 ESPI - Podpisanie porozumienia o współpracy w zakresie systemu gospodarowania odpadami środków ochrony osobistej

(24/04/2020) Raport bieżący nr 5/2020 ESPI - Wybrane szacunkowe skonsolidowane dane finansowe za I kwartał 2020 r.

(20/04/2020) Raport bieżący nr 4/2020 ESPI - Wybrane szacunkowe dane finansowe za I kwartał 2020 r.

(06/04/2020) Raport bieżący nr 3/2020 ESPI -  Wdrożenie nowej usługi - kompleksowego systemu gospodarowania odpadami zakaźnymi COVID-19

(27/03/2020) Raport bieżący nr 2/2020 ESPI -  Informacja dotycząca wpływu pandemii koronawirusa na działalność Emitenta i Grupy Kapitałowej

(20/03/2020) Raport bieżący nr 4/2020 EBI - Wypowiedzenie umowy z poprzednim i zawarcie umowy z nowym Autoryzowanym Doradcą

(10/03/2020) Raport bieżący nr 1/2020 ESPI - Zawarcie istotnej umowy przez Spółkę zależną Emitenta

(31/01/2020) Raport bieżący nr 1/2020 EBI - Terminy publikacji raportów okresowych w 2020 roku.

 

2018 rok

(1/10/2018) Raport bieżący nr 17/2018 ESPI - Zakończenie projektu LIFEcogeneration.pl

(25/09/2018) Raport bieżący nr 16/2018 ESPI - Zawarcie istotnej umowy.

(12/09/2018) Raport bieżący nr 17/2018 EBI - Rejestracja przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego.

(20/08/2018) Raport bieżący nr 15/2018 ESPI - Nabycie udziałów Ekoparter Silesia Sp. z o. o.

(10/08/2018) Raport bieżący nr 14/2018 ESPI - Zawarcie warunkowej umowy nabycia udziałów Ekoparter Silesia Sp. z o.o.

(01/08/2018) Raport bieżący nr 13/2018 ESPI - Zmiana podmiotu pełniącego funkcję animatora rynku

(30/07/2018) Raport bieżący nr 12/2018 ESPI - Zawarcie aneksu do istotnej umowy

(30/07/2018) Raport bieżący nr 15/2018 EBI - Podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego.

(30/07/2018) Raport bieżący nr 11/2018 ESPI - Podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego.

(04/07/2018) Raport bieżący nr 14/2018 EBI - Informacje podsumowujące subskrypcje akcji.

(04/07/2018) Raport bieżący nr 10/2018 ESPI - Powiadomienie o transakcjach w trybie art. 19 MAR

(29/06/2018) Raport bieżący nr 9/2018 ESPI - Wykaz akcjonariuszy posiadających posiadających co najmniej 5 % głosów na ZWZ

(29/06/2018) Raport bieżący nr 13/2018 EBI - Treść uchwał podjętych przez ZWZ w dniu 29.06.2018 r.

(30/05/2018) Raport bieżący nr 12/2018 EBI - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

(30/05/2018) Raport bieżący nr 8/2018 ESPI - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

(17/05/2018) Raport bieżący nr 7/2018 ESPI - Zawarcie istotnej umowy

(27/03/2018) Raport bieżący nr 6/2018 ESPI - Ustanowienie istotnych zabezpieczeń

(23/03/2018) Raport bieżący nr 5/2018 ESPI - Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ.

(23/03/2018) Raport bieżący nr 8/2018 EBI - Treść uchwał podjętych przez NWZ w dniu 23.03.2018 r.

(23/02/2018) Raport bieżący nr 7/2018 EBI - Ogłoszenie o zwołaniu NWZ wraz z projektami uchwał.

(23/02/2018) Raport bieżący nr 4/2018 ESPI - Ogłoszenie o zwołaniu NWZ wraz z projektami uchwał.

(29/01/2018) Raport bieżący nr 5/2018 EBI - Podpisanie umowy z biegłym rewidentem.

(26/01/2018) Raport bieżący nr 3/2018 ESPI - Zawarcie istotnej umowy

(26/01/2018) Raport bieżący nr 3/2018 EBI - Podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego. Zamierzone zmiany Statutu.

(26/01/2018) Raport bieżący nr 2/2018 ESPI - Podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego. 

(10/01/2018) Raport bieżący nr 2/2018 EBI - Rejestracja zmiany Statutu Spółki 

(04/01/2018) Raport bieżący nr 1/2018 ESPI - Powiadomienie o transakcjach w trybie art. 19 MAR

2021 rok

(28/12/2021) Raport bieżący nr 14/2021 ESPI - Zawarcie istotnej umowy

(10/12/2021) Raport bieżący nr 13/2021 ESPI - Rozliczenie istotnej umowy

(30/11/2021) - Raport bieżący nr 12/2021 ESPI - Złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach programu LIFE

(04/10/2021) Raport bieżący nr 13/2021 EBI - Terminowy wykup i umorzenie Obligacji serii E

(29/09/2021) Raport bieżący nr 12/2021 EBI - Powołanie Członków Rady Nadzorczej

(28/09/2021) Raport bieżący nr 11/2021 EBI - Treść Uchwał podjętych przez ZWZ w dniu 28.09.2021

(21/09/2021) Raport bieżący nr 10/2021 ESPI - Złożenie wniosku o wprowadzenie akcji do obrotu w ASO na rynku NewConnect

(01/09/2021) Raport bieżący nr 10/2021 EBI  - Zamierzone zmiany Statutu

(31/08/2021) Raport bieżący nr 9/2021 ESPI - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 września 2021 roku.

(31/08/2021) Raport bieżący nr 9/2021 EBI - Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ wraz z projektami uchwał.

(28/07/2021) Raport bieżący nr 8/2021 ESPI - Zawarcie istotnej umowy

(01/07/2021) Raport bieżący nr 7/2021 ESPI - Zawarcie umowy o dofinansowanie z programu LIFE z Komisją Europejską

(10/06/2021) Raport bieżący nr 6/2021 ESPI- Zawarcie istotnej umowy

(17/05/2021) Raport bieżący nr 5/2021 ESPI - Pozytywna ocena wniosku o dofinansowanie.

(17/05/2021) Raport bieżący nr 7/2021 EBI - Podsumowanie subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii I.

(31/03/2021) Raport bieżący nr 4/2021 ESPI - Zawarcie istotnej umowy

(11/03/2021) Raport bieżący nr 3/2021 EBI - Zmiana terminu publikacji raportów rocznych za 2020 rok.

(08/03/2021) Raport bieżący nr 3/2021 ESPI - Informacja o pozytywnym wyniku oceny wniosku o dofinansowanie z projektu LIFE.

(26/02/2021) Raport bieżący nr 2/2021 EBI - Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu okresowego za 2020 r.

(17/02/2021) Raport bieżący nr 2/2021 ESPI - Złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach programu LIFE.

(01/02/2021) Raport bieżący nr 1/2021 ESPI - Powołanie członka zarządu spółki zależnej

(28/01/2021) Raport bieżący nr 1/2021 EBI - Terminy publikacji raportów okresowych w 2021 roku

2019 rok

(29/07/2019) Raport bieżący nr 9/2019 ESPI - Zawarcie istotnej umowy

(19/07/2019) Raport bieżący nr 8/2019 ESPI - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

(28/06/2019) Raport bieżący nr 7/2019 ESPI - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na ZWZ.

(28/06/2019) Raport bieżący nr 16/2019 EBI - Treść uchwał podjętych przez ZWZ w dniu 29 czerwca 2019 r.

(14/06/2019) Raport bieżący nr 15/2019 EBI - Emisja Obligacji serii E i Obligacji serii F

(12/06/2019) Raport bieżący nr 6/2019 ESPI - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na NWZ 

(12/06/2019) Raport bieżący nr 14/2019 EBI - Treść uchwał podjętych przez NWZ w dniu 12 czerwca 2019 r.

(24/05/2019) Raport bieżący nr 4/2019 ESPI - Informacja o złożeniu jedynej oferty w postępowaniu przetargowym

(31/05/2019) Raport bieżący nr 9/2019 EBI - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

(17/05/2019) Raport bieżący nr 8/2019 EBI - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

(17/05/2019) Raport bieżący nr 3/2019 ESPI - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

(06/05/2019) Raport bieżący nr 6/2019 EBI - Zmiana terminu publikacji raportu za I kwartał 2019 roku

(06/05/2019) Raport bieżący nr 5/2019 EBI - Zawarcie umowy z biegłym rewidentem

(11/03/2019) Raport bieżący nr 2/2019 ESPI - Końcowe rozliczenie projektu LIFEcogeneration.pl

(07/03/2019) Raport bieżący nr 4/2019 EBI - Rejestracja przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego

(25/01/2019) Raport bieżący nr 2/2019 EBI - Terminy publikacji raportów w 2019 roku.

(22/01/2019) Raport bieżący nr 1/2019 ESPI - Powiadomienie o transakcjach w trybie art. 19 MAR

(21/01/2019) Raport bieżący nr 1/2019 EBI - Informacje podsumowujące subskrypcję akcji serii H

2017 rok

(04/12/2017) Raport bieżący nr 6/2017 ESPI - Zmiana warunków emisji obligacji

(07/09/2017) Raport bieżący nr 5/2017 ESPI - Zawarcie istotnej umowy

(22/08/2017) Raport bieżący nr 17/2017 EBI - Informacja o niedojściu do skutku emisji akcji serii G i H

(30/06/2017) Raport bieżący nr 15/2017 EBI - Wybór Członków Rady Nadzorczej III kadencji

(29/06/2017) Raport bieżący nr 4/2017 ESPI - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na ZWZ

(29/06/2017) Raport bieżący nr 14/2017 EBI - Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 29.06.2017 r.

(02/06/2017) Raport bieżący nr 13/2017 EBI - Zamierzone zmiany Statutu Spółki 

(02/06/2017) Raport bieżący nr 12/2017 EBI - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29.06.2017 r.

(02/06/2017) Raport bieżący nr 3/2017 ESPI - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29.06.2017 r.

(22/03/2017) Raport bieżący nr 7/2017 EBI - Przydział obligacji serii D1

(03/03/2017) Raport bieżący nr 2/2017 ESPI - Zmiana warunków istotnej umowy

(20/02/2017) Raport bieżący nr 1/2017 ESPI - Podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego

(20/02/2017)  Raport bieżący nr 6/2017 EBI - Podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego

(09/02/2017)  Raport bieżący nr 4/2017 EBI - Podjęcie przez Zarząd Uchwały w sprawie emisji obligacji na okaziciela 

(25/01/2017)  Raport bieżący nr 3/2017 EBI - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2017 r.

(18/01/2017)  Raport bieżący nr 2/2017 EBI - Podpisanie umowy z Biegłym Rewidentem

(10/01/2017)  Raport bieżący nr 1/2017 EBI - Powołanie Członków Rady Nadzorczej