Relacje inwestorskie

Relacje inwestorskie

INVESTEKO Spółka Akcyjna została utworzona na podstawie prawa polskiego, w szczególności na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych.

INVESTEKO Spółka Akcyjna powstała w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Arkadiusz Primus Invest-Eko z siedzibą w Katowicach wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, w spółkę akcyjną na podstawie art. 584 ze znaczkiem 1 i n. KSH. Przedsiębiorcę przekształcono w dniu 26 kwietnia 2012 r. na podstawie Aktu Notarialnego sporządzonego przez Notariusza Tomasza Balas z Kancelarii Notarialnej w Katowicach Rep. A nr 1273/2012.

INVESTEKO Spółka Akcyjna została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 30 maja 2012 r. przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000420405.

 

investeko-stronawww-ramka01

Dokument informacyjny

 

                                                                                                            AKTUALNOŚCI 

 

Zarząd INVESTEKO S.A. informuje, że do dnia 28 lutego 2017 roku zamierza złożyć wniosek o dopuszczenie i  wprowadzenie do obrotu na Rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. następujących akcji Emitenta: 449 200 akcji serii D, 150 800 akcji serii D1 oraz 150 000 akcji serii F.