Przymusowa dematerializacja

 

30.12.2020 r.

Piąte wezwanie INVESTEKO S.A. do złożenia dokumentów akcji Spółki celem ich dematerializacji.

Zarząd INVESTEKO Spółka Akcyjna z siedzibą w Świętochłowicach (dalej „Emitent” lub „Spółka”), w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798, ze zm. z Dz.U. z 2020 roku poz. 875) wzywa wszystkich akcjonariuszy posiadających akcje Spółki w formie papierowej/materialnej do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Emitenta w Świętochłowicach, ul. Wojska Polskiego 16 G, 41-600 Świętochłowice, w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 15.00, w terminie do dnia 29 stycznia 2021 r.

Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami przepisów, moc obowiązująca dokumentów akcji w formie materialnej wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 roku.

Niniejsze wezwanie jest ostatnim, piątym spośród pięciu wymaganych ww. przepisami prawa.

 

 

08.12.2020 r.

Czwarte wezwanie INVESTEKO S.A. do złożenia dokumentów akcji Spółki celem ich dematerializacji.

Zarząd INVESTEKO Spółka Akcyjna z siedzibą w Świętochłowicach (dalej „Emitent” lub „Spółka”), w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798, ze zm. z Dz.U. z 2020 roku poz. 875) wzywa wszystkich akcjonariuszy posiadających akcje Spółki w formie papierowej/materialnej do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Emitenta w Świętochłowicach, ul. Wojska Polskiego 16 G, 41-600 Świętochłowice, w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 15.00, w terminie do dnia 29 stycznia 2021 r.

Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami przepisów, moc obowiązująca dokumentów akcji w formie materialnej wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 roku.

Niniejsze wezwanie jest czwartym, spośród pięciu wymaganych ww. przepisami prawa.

 

13.11.2020 r.

Trzecie wezwanie INVESTEKO S.A. do złożenia dokumentów akcji Spółki celem ich dematerializacji.

Zarząd INVESTEKO Spółka Akcyjna z siedzibą w Świętochłowicach (dalej „Emitent” lub „Spółka”), w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798, ze zm. z Dz.U. z 2020 roku poz. 875) wzywa wszystkich akcjonariuszy posiadających akcje Spółki w formie papierowej/materialnej do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Emitenta w Świętochłowicach, ul. Wojska Polskiego 16 G, 41-600 Świętochłowice, w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 15.00, w terminie do dnia 29 stycznia 2021 r.

Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami przepisów, moc obowiązująca dokumentów akcji w formie materialnej wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 roku.

Niniejsze wezwanie jest trzecim, spośród pięciu wymaganych ww. przepisami prawa.

 

21.10.2020 r.

Drugie wezwanie INVESTEKO S.A. do złożenia dokumentów akcji Spółki celem ich dematerializacji.

Zarząd INVESTEKO Spółka Akcyjna z siedzibą w Świętochłowicach (dalej „Emitent” lub „Spółka”), w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798, ze zm. z Dz.U. z 2020 roku poz. 875) wzywa wszystkich akcjonariuszy posiadających akcje Spółki w formie papierowej/materialnej do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Emitenta w Świętochłowicach, ul. Wojska Polskiego 16 G, 41-600 Świętochłowice, w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 15.00, w terminie do dnia 29 stycznia 2021 r.

Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami przepisów, moc obowiązująca dokumentów akcji w formie materialnej wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 roku.

Niniejsze wezwanie jest drugim, spośród pięciu wymaganych ww. przepisami prawa.

 

30.09.2020 r.

Pierwsze wezwanie INVESTEKO S.A. do złożenia dokumentów akcji Spółki celem ich dematerializacji.

Zarząd INVESTEKO Spółka Akcyjna z siedzibą w Świętochłowicach (dalej „Emitent” lub „Spółka”), w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798, ze zm. z Dz.U. z 2020 roku poz. 875) wzywa wszystkich akcjonariuszy posiadających akcje Spółki w formie papierowej/materialnej do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Emitenta w Świętochłowicach, ul. Wojska Polskiego 16 G, 41-600 Świętochłowice, w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 15.00, w terminie do dnia 29 stycznia 2021 r.

Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami przepisów, moc obowiązująca dokumentów akcji w formie materialnej wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 roku.

Niniejsze wezwanie jest pierwszym, spośród pięciu wymaganych ww. przepisami prawa.