Składowiska odpadów<br> i rekultywacje

Składowiska odpadów
i rekultywacje

Małopolski Urząd Wojewódzki

investeko-logo-malopolski-urzad-wojewodzki
Zadanie:

Zaprojektowanie i wykonanie rekultywacji zbiornika odpadów niebezpiecznych i szkodliwych po zakładach „Górka” w Trzebini.

Zakres prac:
 • Opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie wymaganych decyzji administracyjnych;
 • Ujęcie i oczyszczenie cieczy zalegającej na dnie kamieniołomu;
 • Wywóz i utylizacja osadów dennych oraz wywóz odpadów komunalnych;
 • Udrożnienie i oczyszczenie sztolni;
 • Wykonanie systemu odprowadzenia wód;
 • Ukształtowanie bryły składowiska wraz z ułożeniem warstwy izolacyjnej z użyciem bentomaty oraz wykonanie warstwy biologicznie czynnej;
 • Wykonanie systemu monitoringu środowiska.

Konsorcjum Firm: INVESTEKO S.A. – PPUH VIG Sp. z o. o.

investeko-malopolski-urzad-wojewodzki

2_huta-mala-panew-sp-z-o-o

Huta Mała Panew Sp z o. o.

investeko-logo-huta-mala-panew
Zadanie:

Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne.

Zakres prac:
 • Projekt przebudowy obwałowania i skarp składowiska z rekultywacją terenu;
 • Projekt budowy rowu opaskowego;
 • Projekt drogi terenowej dojazdowej do składowiska;
 • Kosztorysy inwestorskie i przedmiary;
 • Operat wodnoprawny na przebudowę urządzeń wodnych.

Starostwo Powiatowe w Zawierciu

investeko-logo-02
Zadanie:

Opracowanie kompleksowego rozwiązania problemu skażenia odpadami azbestowymi terenu będącego własnością Skarbu Państwa w gminie Ogrodzieniec.

Zakres prac:
 • Przegląd ekologiczny;
 • Studium wykonalności;
 • Nadzór autorski;
 • Projekt rozbiórki;
 • Projekt rekultywacji terenu.

investeko-starostwo-powiatowe-zawiercie

 

 

mpgk

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Katowicach

investeko-logo-mpgk-katowice
Zakres prac:
 • Pozwolenie zintegrowane;
 • Instrukcja prowadzenia składowiska odpadów.