Aktualności

2020

Spółka opublikowała raporty roczne za 2019 rok.

Informujemy, że zgodnie z harmonogramem publikacji raportów okresowych, w dniu 14 lutego 2020 roku INVESTEKO S.A. opublikowała Jednostkowy raport roczny zawierający m.in. Jednostkowe sprawozdanie finansowe  i Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2019 roku oraz Skonsolidowany raport roczny zawierający m.in. informacje o danych finansowych i działalności Grupy Kapitałowej INVESTEKO w 2019 roku. Raporty dostępne są tu:

Jednostkowy raport roczny
Skonsolidowany raport roczny

oraz na stronie INVESTEKO w zakładce Relacje Inwestorskie -> Raporty.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z dokumentami i śledzenia bieżącej działalności INVESTEKO.