Aktualności

2020

Uzyskanie decyzji środowiskowej dla budowy komercyjnej autorskiej technologii zgazowania odpadów LIFETEC

Wydana została w dniu 17 listopada 2020 roku decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla budowy kolejnej trzeciej instalacji zgazowania odpadów LIFETEC. Budowa instalacji planowana jest na terenie zakładu przetwarzania odpadów komunalnych Celowego Związku Gmin CZG-12 w Długoszynie. Instalacja LIFETEC składać się będzie z dwóch bliźniaczych linii technologicznych o łącznej mocy elektrycznej 4 MWe oraz 7,2 MWt energii cieplnej o wydajności 35 tys. ton paliwa z odpadów rocznie. Produkcja energii elektrycznej z odpadów będzie realizowana na potrzeby własne zakładu oraz z przeznaczeniem na sprzedaż na komercyjnym rynku energii. Przedmiotowa instalacja zgazowania odpadów LIFETEC została uzgodniona jako "nie-spalarnia" wg wypracowanej dotychczas wiedzy.