Walne zgromadzenia

Walne zgromadzenia

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zarząd INVESTEKO S.A. informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 12 czerwca 2019 roku, na godz. 10.00, które odbędzie się w siedzibie Spółki. Poniżej pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał, formularz do głosowanie przez pełnomocnika oraz informacja o ogólenej liczbie akcji.

Ogłoszenie o zwołaniu NWZ

Projekty Uchwał

Formularz do głosowania przez pełnomocnika

Informacja o ogólnej liczbie akcji


Pliki do pobrania

Treść Uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 29.06.2018 r.

Treść Uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dnia 23.03.2018 r.

Treść Uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie dnia 29.06.2017 r.

Treść Uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dnia  7.12.2016 r.

Treść Uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie dnia  29.06.2016 r.

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 19.02.2016 r.

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie – 29.06.2015 r.