Aktualności

2018

Warsz­ta­ty de­mon­stra­cyj­ne Li­fe­Co­ge­ne­ra­tion

13 kwietnia 2018 r. w Centrum Badawczo-Rozwojowym INVESTEKO odbyły się warsztaty demonstracyjne LifeCogeneration, w których wzięła udział grupa zagraniczna z Gwatemali oraz Republiki Dominikańskiej.

Program wizyty składał się z dwóch części. Pierwsza - teoretyczna, w której koordynator projektu LifeCogeneration.PL zaprezentował profil firmy, przedstawił projekt oraz opisał węzły technologiczne instalacji. W drugiej części uczestnicy zostali zaproszeni do zwiedzenia hali.

Technologia, która została zaprezentowana przez naszych ekspertów zrobiła na zaproszonych gościach pozytywne wrażenie. Z ich strony padło bardzo dużo pytań, nie tylko związanych z samą technologią, ale również pytali o realizowany w Polsce system gospodarki odpadami oraz o efekty wdrażanych przez kilka ostatnich lat zmian.