Aktualności

2017

Wybór oferty najkorzystniejszej w sprawie naboru członków do zespołu projektowego

 

Konsultant zespołu B+R

W nawiązaniu do postępowania oferowego nr 1/1.1.1/2017 dotyczącego wyboru Konsultanta zespołu B+R z dnia 21.04.2017 informujemy, iż po weryfikacji otrzymanych ofert zgodnie z kryteriami wyboru, na wskazane wyżej stanowisko w projekcie wybrany został Pan dr hab. inż., Klaudiusz Grübel.


Kierownik zespołu B+R

W nawiązaniu do postępowania ofertowego  nr 1/1.1.1/2017 dotyczącego wyboru Kierownika zespołu B+R z dnia 21.04.2017 informujemy, iż po weryfikacji otrzymanych ofert zgodnie z kryteriami wyboru, na wskazane wyżej stanowisko w projekcie wybrana została Pani dr hab. inż. Izabela Majchrzak-Kucęba.


Członek Zespołu B+R (800 rbh)

W nawiązaniu do postępowania ofertowego nr 1/1.1.1/2017 dotyczącego wyboru Członka zespołu B+R z dnia 21.04.2017 informujemy, iż po weryfikacji otrzymanych ofert zgodnie z kryteriami wyboru, na wskazane wyżej stanowisko w projekcie wybrana została Pani dr inż. Ewa Wiśniowska.


Członek Zespołu B+R (500 rbh)

W nawiązaniu do postępowania ofertowego  nr 1/1.1.1/2017 dotyczącego wyboru Członka zespołu B+R z dnia 21.04.2017 informujemy, iż po weryfikacji otrzymanych ofert zgodnie z kryteriami wyboru, na wskazane wyżej stanowisko w projekcie wybrany został Pan dr hab. inż. Jurand Bień.


Wszystkim oferentom dziękujemy za przesłane oferty.