Aktualności

2017

Wybór oferty najkorzystniejszej

W nawiązaniu do postępowania ofertowego nr 5/1.1.1/2017 dotyczącego wyboru podwykonawcy prac laboratoryjnych w projekcie z dnia 28.04.2017 informujemy, iż po weryfikacji otrzymanych ofert zgodnie z kryteriami wyboru, na podwykonawcę wskazanego zakresu prac wybrano Politechnikę Częstochowską.