Aktualności

2018

Zawarcie umowy z Górnośląskim Towarzystwem Lotniczym S.A.

Z przyjemnością informujemy, że INVESTEKO S.A. jako Lider i Pełnomocnik Konsorcjum zawarła w dniu 25 września 2018 roku Górnośląskim Towarzystwem Lotniczym S.A. z siedzibą w Katowicach umowę na Wykonanie prac projektowych wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, decyzji pozwolenie wodnoprawne wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn. Budowa Bazy Paliw na terenie MPL "Katowice".

W ramach realizacji przedmiotu umowy Konsorcjum firm INVESTEKO S.A. i Przedsiębiorstwo Projektowo-Wdrożeniowe Weintech Franciszek Weinert wykona następujące zadania:

  1. opracowanie wielobranżowej koncepcji projektowej,
  2. uzyskanie prawomocnej decyzji środowiskowej oraz uzgodnień,
  3. opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej oraz uzyskanie wszelkich wymaganych prawem prawomocnych pozwoleń i decyzji administracyjnych niezbędnych do rozpoczęcia robót budowlanych,
  4. pełnienie nadzoru autorskiego.

INVESTEKO S.A. poprzez realizację powyższego kontraktu będzie miała możliwość połączyć kompetencje z zakresu projektowania wymagających układów produkcji paliw gazowych opartych o wodór i tlenek węgla zdobyte w trakcie realizacji projektu LIFECOGENERATION.PL oraz wcześniejsze doświadczenia związane z projektowaniem rozbudowy lotniska w Pyrzowicach. Unikatowe kompetencje z obu dziedzin tworzą efekt synergii wiedzy i "know-how", a realizacja nowego kontraktu dla GTL S.A. w Konsorcjum z doświadczonym i profesjonalnym Partnerem otwiera przed Spółką możliwość rozwoju i pogłębiania niszowych kompetencji, a w konsekwencji budowania trwałej przewagi konkurencyjnej INVESTEKO S.A. w obszarze specjalistycznych usług projektowych.