Aktualności

2018

Zmiany w ustawie o odpadach – seminarium

INVESTEKO S.A. we współpracy z Śląskim Klastrem Gospodarki Odpadami organizuje seminarium poświęcone najnowszym zmianom ustawy o odpadach, które weszły w życie dnia 5 września br.

Przedmiotem omówienia i dyskusji będą następujące zagadnienia:

- ograniczenia ilościowe i czasowe w magazynowaniu odpadów;

- tytuł prawny do nieruchomości;

- bezpieczeństwo pożarowe;

- zabezpieczenia finansowe;

- zezwolenia, kontrole oraz inne.

Organizowane seminarium stanowi odpowiedź na zmiany, które wydarzą się już na przełomie 2018/2019 r. INVESTEKO S.A. i Śląski Klaster Gospodarki Odpadami wychodzą naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców posiadających zezwolenia na przetwarzanie, zbieranie odpadów, którzy są zobligowani do zmian dotychczas uzyskanych pozwoleń. Więcej cennych informacji już 27.09.2018 r.