Aktualności

2017

Zrealizowana umowa z AVANTOR PERFORMANCE MATERIALS POLAND S.A.

Firma INVESTEKO S.A. zrealizowała umowę dot. inwestycji pn. "Zaprojektowania i wykonania zamknięcia składowiska osadów z zakładowej oczyszczalni ścieków Avantor Performance Materials Poland S.A.".

Zakres prac obejmował:

  1. Opracowanie dokumentacji projektowej zamknięcia składowiska osadów z zakładowej oczyszczalni ścieków Avantor Performance Materials Poland S.A.
  2. Wykonanie rekultywacji składowiska osadów obejmującej:
  • prace przygotowawcze (wykoszenie trawy i samosiejek krzewów na koronie składowiska),
  • kondycjonowanie odpadów spoiwem hydraulicznym (rozplantowanie i wyrównanie złożonych odpadów na obszarze całej niecki składowiska do równego poziomu),
  • prace rozbiórkowe (demontaż drogi z płyt betonowych na koronie obwałowania składowiska, demontaż ekranu z płyt falistych, demontaż istniejącego systemy drenażowego osadów),
  • ukształtowanie warstwy ekranującej z mas ziemnych o współczynniku filtracji k≤1x10-9 m/s i miąższości 0,5 m,
  • ułożenie bentomaty,
  • wykonanie systemu drenażowego wód deszczowych oraz ukształtowanie warstwy drenażowej o współczynniku filtracji k≤1x10-4 m/s i miąższości 0,5 m,
  • ułożenie i ukształtowanie warstwy biologicznie czynnej o miąższości 1,0 m,
  • wykonanie obsiewu mieszanką traw korony i skarp składowiska.

Wszystkie prace zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Przedmiot Umowy został wykonany z należytą starannością i przekazany Zamawiającemu w umownym terminie.