Relacje inwestorskie

INVESTEKO Spółka Akcyjna tworzy Grupę Kapitałowę INVESTEKO w skład której wchodzą:

Spółka zależna INVESTEKO SERWIS Sp. z o.o.

Kraj
Polska
Siedziba
Świętochłowice
Adres
ul. Wojska Polskiego 16G 41-600 Świętochłowice
Numer KRS
0000420405
Oznaczenie sądu
Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Rejestru sądowego
Regon
242953362
NIP
643-28-10-082
Telefon
+48 (32) 258 55 80
Fax
+48 (32) 255 70 77
Poczta e-mail
biuro@investeko.pl
Strona WWW
www.investeko.pl
Prezes Zarządu
Barbara Lampart
Wiceprezes Zarządu
Klaudia Pietryszyn
O spółce
(dawniej Certyfikowana Giełda Odpadów Sp. z o.o.) jest spółką zależną, w której INVESTEKO S.A. posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym oraz 100% głosów na Zgromadzeniu Wspólników. Podstawowym obszarem działalności Spółki jest outsourcing ochrony środowiska, który polega na świadczeniu usług związanych z realizacją obowiązków nałożonych na przedsiębiorców przez ustawę prawo ochrony środowiska i ustawy powiązane. 

Spółka zależna EkoPartner Silesia Sp. z o.o.

Kraj
Polska
Siedziba
Świętochłowice
Adres
ul. Wojska Polskiego 16G, 41-600 Świętochłowice
Telefon
+48 32 736-20-82
Strona www
www.ekopartner-silesia.pl
Adres e-mail
biuro@ekopartner-silesia.pl
O spółce
Jest spółką zależną, w której INVESTEKO S.A. posiada 77% udziałów w kapitale zakładowym oraz 77% głosów na Zgromadzeniu Wspólników. Spółka Ekopartner Silesia Sp. z o.o. podlega konsolidacji metodą pełną od momentu objęcia kontroli tj. od dnia 1.09.2018 roku.
KRS
0000163420 Sąd Rejonowy dla Katowice-Wschód VIII Wydział Gospodarczy KRS w Katowicach
Kapitał zakładowy
300.000,00zł (w całości opłacony)
NIP
6272468950
REGON
278050956
Prezes Zarządu
Piotr Góral
Profil działalności
Spółka zajmuje się recyklingiem odpadów z tworzyw sztucznych. Skupuje przede wszystkim odpady z polipropylenu i polietylenu, ale zbiera także inne rodzaje odpadów z tworzyw sztucznych. Współpracuje zarówno z dużymi firmami komunalnymi dostarczającymi wysegregowane odpady z tworzyw, jak i z osobami fizycznymi. Przedmiotem działalności Spółki jest także sprzedaż przemiałów z tworzyw sztucznych. Spółka oferuje ponadto inne usługi takie jak: doradztwo w gospodarce odpadami, odbiór i pośrednictwo w zagospodarowaniu szerokiego zakresu odpadów, kompleksowa obsługa w zakresie gospodarki odpadami, rozdrabnianie odpadów, niszczenie dokumentów i nośników danych, niszczenie produktów niepełnowartościowych, ostrzenie noży z urządzeń rozdrabniających.

Spółka stowarzyszona Friendlyknife Sp. z o.o.

Kraj
Polska
Siedziba
Świętochłowice
Adres
ul. Wojska Polskiego 16G, 41-600 Świętochłowice
Telefon
+48 32 736-20-82
Strona www
www.friendlyknife.com
Adres e-mail
biuro@friendlyknife.com
O spółce
Friendlyknifes jest spółką stowarzyszoną, w której INVESTEKO S.A. i posiada 24% udziałów w kapitale zakładowym i 24% głosów Walnym Zgromadzeniu Wspólników. Spółka Friendlyknife sp. z o.o. została wyłączona z konsolidacji w oparciu o art. 58 ust.1 ustawy o rachunkowości.
KRS
0000740773 Sąd Rejonowy dla Katowice-Wschód VIII Wydział Gospodarczy KRS w Katowicach
Kapitał zakładowy
10.000,00zł (w całości opłacony)
NIP
6272758197
REGON
380821113
Prezes Zarządu
Anna Primus
Profil działalności
Spółka stowarzyszona Friendlyknife Sp. z o.o. została założona 13 lipca 2018 roku jako start-up, w celu wprowadzenia na rynek nowego, innowacyjnego produktu. Spółka w toku swojej działalności opracowała innowacyjną masę biodegradowalną, która została zgłoszona do międzynarodowej ochrony patentowej. Celem spółki jest wykorzystanie odpadów po produkcji piwa (młóto browarniane) do stworzenia jednorazowych wyrobów zastępujących wszechobecne poliolefiny (tworzywa sztuczne takie jak PE, PP, PS czy PET).

Spółka stowarzyszona Lifetec Energy Inc.

Kraj
Kanada
Adres
2102-58 KEEFER PL. VANCOUVER BC V6B 0B6
Strona www
www.lifetecenergy.com
Adres e-mail
office@lifetecenergy.com
Incorporation Number
BC1297794
Prezes Zarządu
Piotr Góral
Wiceprezes Zarządu
Adam Ciask
O spółce
IVE Labs jest spółką stowarzyszoną, w której INVESTEKO S.A. i posiada 35% udziałów w kapitale zakładowym i 35% głosów Walnym Zgromadzeniu Wspólników. Spółka Lifetec Energy Inc. została wyłączona z konsolidacji w oparciu o art. 58 ust.1 ustawy o rachunkowości.
Profil działalności
Spółka powstała w 2021 roku w celu rozwinięcia potencjału przełomowej technologii Lifetec umożliwiającej wytwarzanie energii z odpadów. Technologia Lifetec jest efektem 8 lat prac badawczo-rozwojowych spółki INVESTEKO S.A., która nabyła udziały w Lifetec Energy. Przedmiotem działalności będzie budowa zintegrowanych instalacji zgazowania odpadów i biomasy w oparciu o technologię LIFETEC, składających się z następujących jednostek: produkcja paliw z odpadów o wysokim udziale frakcji odnawialnych, zgazowanie paliw, przetwarzanie gazu syntezowego i produkcja gazu syntezowego, jednostki kogeneracyjne do produkcji energii odnawialnej, które zostały przystosowane do spalania gazów syntezowych ze zgazowania odpadów.

Spółka stowarzyszona IVE Labs Sp .z o.o.

Kraj
Polska
Siedziba
Świętochłowice
Adres
ul. Wojska Polskiego 16G, 41-600 Świętochłowice
Telefon/Fax
+48 32 736-20-82
Strona www
www.UPFURN.PL
Adres e-mail
BIURO@UPFURN.PL
Kapitał zakładowy
0000740773 Sąd Rejonowy dla Katowice-Wschód VIII Wydział Gospodarczy KRS w Katowicach
KRS
5.000,00zł (w całości opłacony)
NIP
6272784409
REGON
525252407
Prezes Zarządu
Piotr Góral
O spółce
IVE Labs jest spółką stowarzyszoną, w której INVESTEKO S.A. i posiada 26% udziałów w kapitale zakładowym i 26% głosów Walnym Zgromadzeniu Wspólników.
Profil działalności
Zadaniem IVE LABS jest rozwój i wprowadzenie na rynek autorskich rozwiązań w branży technologii przyrostowych. Kompetencje zespołu oraz zaplecza technicznego grupy Emitenta pozwalają na połączenie dwóch odrębnych branż: recyklingu tworzyw sztucznych i wielkoformatowego druku 3D.
Misją IVE LABS jest stopniowa redukcja a następnie całkowite zaprzestanie wykorzystywania surowców typu virgin w światowej produkcji elementów z tworzyw sztucznych. IVE LABS prowadzić będzie działalność w trzech obszarach:
1. Sprzedaż autorskich urządzeń i gotowych układów do wielkoformatowego druku 3D, dla których materiałem wsadowym mogą być w 100 % regranulaty tworzyw sztucznych;
2. Sprzedaż dedykowanych mieszanek regranulatów wykorzystywanych do druku 3D;
3. Usługi i własna linia produktowa elementów wykonanych w technologii druku 3D.