Relacje inwestorskie
Zarząd INVESTEKO S.A.
Katarzyna Janik

Arkadiusz Primus

Prezes Zarządu

Arkadiusz Primus jest absolwentem Politechniki Śląskiej i posiada dyplom z zakresu Ochrony Środowiska oraz Zarządzania. Od ponad dziesięciu lat jest liderem Investeko w dziedzinach takich jak projektowanie, inżynieria i konsulting. Jest siłą napędową Investeko – osobą, która potrafi niezawodnie przewodzić firmie oraz zaszczepiać w jej pracownikach pokłady pozytywnej energii i inspirować ich do działania. Jego celem jest zapewnienie, że Investeko nadal będzie rozszerzać swoje działania na poziomie międzynarodowym, ugruntuje swoją pozycję w realizacji innowacyjnych technologii.

Arkadiusz Primus

Katarzyna Janik

Wiceprezes Zarządu

Absolwentka Politechniki Śląskiej. Od wielu lat związana z ochroną środowiska, realizująca swoje zainteresowania tą problematyką poprzez projektowanie i konsulting. Autor i koordynator wielu dokumentacji środowiskowych w różnych dziedzinach: zarówno zadań infrastrukturalnych (lotniska, drogi, linie el-mag), przemysłu (zakłady produkcyjne), gospodarki odpadami (spalarnie) jak i tematach akustycznych.

Justyna Gocyła

Justyna Gocyła

Wiceprezes Zarządu

Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Z ochroną środowiska związana od początku swojej kariery zawodowej. Z powodzeniem przeprowadza inwestycje przez proces oceny oddziaływania na środowisko. Autor i współautor m.in. raportów o oddziaływaniu na środowisko, prognoz oddziaływania na środowisko, analiz formalno - prawnych. Szczególny obszar działań stanowią inwestycje liniowe, w tym: drogi, linie elektroenergetyczne, gazociągi wysokiego ciśnienia oraz budownictwo kubaturowe.

Rada nadzorcza
Aleksander Karkos
Przewodniczący Rady Nadzorczej
Pobierz życiorys
Marek Jabłoński
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Pobierz życiorys
Grzegorz Primus
Członek Rady Nadzorczej
Pobierz życiorys
Joanna Krajewska
Członek Rady Nadzorczej
Pobierz życiorys
Elżbieta Świerk
Członek Rady Nadzorczej
Pobierz życiorys