Relacje inwestorskie

INVESTEKO Spółka Akcyjna tworzy Grupę Kapitałowę INVESTEKO w skład której wchodzą:

Wybierz rok:
Wszystkie
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2022
22.11.2022 r.
EBI 14/2022 Zawarcie umowy z firmą audytorską o badanie jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań.
19.08.2022 r.
ESPI 11/2022 Nabycie udziałów w spółce zależnej EkoPartner Silesia Sp. z o.o.
19.08.2022 r.
ESPI 10/2022 Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę dla zakładu przetwarzania odpadów LIFETEC
20.07.2022 r.
ESPI 9/2022 Zawarcie umowy o dofinansowanie z programu LIFE z Komisją Europejską
24.06.2022 r.
EBI 11/2022 Informacje udzielone Akcjonariuszowi poza Walnym Zgromadzeniem na podstawie art. 428 § 5 Kodeksu spółek handlowych.
23.06.2022 r.
ESPI 7/2022 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 22 czerwca 2022 roku.
23.06.2022 r.
ESPI 6/2022 Korekta raportu nr 6/2022 ESPI - Otrzymanie pozytywnej oceny wniosku o dofinansowanie dla projektu inwestycyjnego w zakresie recyklingu tworzyw sztucznych w technologii PLC (PlasticLifeCycle)
22.06.2022 r.
EBI 10/2022 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 22 czerwca 2022 roku.
21.06.2022 r.
ESPI 6/2022 Otrzymanie pozytywnej oceny wniosku o dofinansowanie dla projektu inwestycyjnego w zakresie recyklingu tworzyw sztucznych w technologii PLC (PlasticLifeCycle
31.05.2022 r.
ESPI 5/2022 Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę dla zakładu przetwarzania odpadów LIFETEC
26.05.2022 r.
EBI 9/2022 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 22 czerwca 2022 r.
26.05.2022 r.
ESPI 4/2022 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 22 czerwca 2022 roku.
07.04.2022 r.
ESPI 2/2022 Rozpoczęcie przez spółkę powiązaną z Emitentem realizacji ekoinnowacyjnego, dofinansowanego projektu badawczego z wykorzystaniem zaplecza infrastrukturalnego i potencjału eksperckiego Emitenta.
24.03.2022r.
EBI 4/2022 Zmiana terminu publikacji jednostkowego raportu rocznego za 2021 r. i skonsolidowanego raportu rocznego za 2021 r.
09.02.2022 r.
ESPI 1/2022 Zawarcie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej istotnej umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia
27.01.2022 r.
EBI 1/2022 Terminy publikacji raportów okresowych w 2022 roku.
2021
28.12.2021 r.
ESPI 14/2021 Zawarcie istotnej umowy
10.12.2021 r.
ESPI 13/2021 Rozliczenie istotnej umowy
30.11.2021 r.
ESPI 12/2021 Złożenie wniosku o dofinansowanie projektu w ramach programu LIFE
12.10.2021 r.
EBI 14/2021 Informacje udzielone Akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem na podstawie art. 428 § 5 Kodeksu spółek handlowych
04.10.2021 r.
EBI 13/2021 Terminowy wykup i umorzenie obligacji serii E
29.09.2021 r.
EBI 12/2021 Powołanie Członków Rady Nadzorczej
28.09.2021 r.
EBI 11/2021 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 28 września 2021 roku.
28.09.2021 r.
ESPI 11/2021 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 28 września 2021 roku.
21.09.2021 r.
ESPI 10/2021 Złożenie wniosku o wprowadzenie akcji INVESTEKO S.A. do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.
01.09.2021 r.
EBI 10/2021 Zamierzone zmiany Statutu
31.08.2021 r.
ESPI 9/2021 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 września 2021 roku.
31.08.2021 r.
EBI 9/2021 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 września 2021 r.
28.07.2021 r.
ESPI 8/2021 Zawarcie istotnej umowy
01.07.2021 r.
ESPI 7/2021 Zawarcie umowy o dofinansowanie z programu LIFE z Komisją Europejską
10.06.2021 r.
ESPI 6/2021 Zawarcie istotnej umowy
17.05.2021 r.
ESPI 5/2021 Pozytywna ocena wniosku o dofinansowanie budowy bloku kogeneracyjnego opalanego paliwem alternatywnym z odpadów komunalnych ze środków NFOŚiGW
17.05.2021 r.
EBI 7/2021 Podsumowanie subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii I
31.03.2021 r.
ESPI 4/2021 Zawarcie istotnej umowy
11.03.2021 r.
EBI 3/2021 Zmiana terminu publikacji jednostkowego raportu rocznego za 2020 r. i skonsolidowanego raportu rocznego za 2020 r.
08.03.2021 r.
ESPI 3/2021 Informacja o pozytywnym wyniku oceny wniosku o dofinansowanie projektu LIFE
26.02.2021 r.
EBI 2/2021 Zmiana terminu publikacji jednostkowego raportu rocznego za 2020 r. i skonsolidowanego raportu rocznego za 2020 r.
17.02.2021 r.
ESPI 2/2021 Złożenie wniosku o dofinansowanie projektu w ramach programu LIFE
01.02.2021 r.
ESPI 1/2021 Powołanie Członka Zarządu Spółki zależnej
28.01.2021 r.
EBI 1/2021 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 roku.
2020
30.12.2020 r.
ESPI 28/2020 Piąte wezwanie Akcjonariuszy INVESTEKO S.A. do złożenia dokumentów akcji Spółki celem ich dematerializacji
08.12.2020 r.
ESPI 27/2020 Czwarte wezwanie Akcjonariuszy INVESTEKO S.A. do złożenia dokumentów akcji Spółki celem ich dematerializacji
30.11.2020 r.
EBI 14/2020 Terminowy wykup i umorzenie obligacji serii F
19.11.2020 r.
EBI 13/2020 Podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego. Zamierzone zmiany statutu
19.11.2020 r.
ESPI 26/2020 Uzyskanie decyzji środowiskowej dla budowy komercyjnej autorskiej technologii zgazowania odpadów LIFETEC
18.11.2020 r.
EBI 12/2020 Zawarcie umowy z biegłym rewidentem
13.11.2020 r.
ESPI 25/2020 Trzecie wezwanie Akcjonariuszy INVESTEKO S.A. do złożenia dokumentów akcji Spółki celem ich dematerializacji
10.11.2020 r.
ESPI 24/2020 Informacja o wyniku oceny wniosku o dofinansowanie
29.10.2020 r.
ESPI 23/2020 Uzyskanie decyzji środowiskowej dla budowy komercyjnej autorskiej technologii zgazowania odpadów LIFETEC
22.10.2020 r.
ESPI 22/2020 Szacunkowe wybrane skonsolidowane dane finansowe za 9 miesięcy 2020 roku.
21.10.2020 r.
ESPI 21/2020 Drugie wezwanie Akcjonariuszy INVESTEKO S.A. do złożenia dokumentów akcji Spółki celem ich dematerializacji.
07.10.2020 r.
ESPI 20/2020 Złożenie wniosku o dofinansowanie projektu w ramach programu LIFE
30.09.2020 r.
ESPI 19/2020 Pierwsze wezwanie Akcjonariuszy INVESTEKO S.A. do złożenia dokumentów akcji Spółki celem ich dematerializacji
10.09.2020 r.
ESPI 18/2020 Zawarcie istotnej umowy
08.09.2020 r.
ESPI 17/2020 Wybór oferty spółki zależnej INVESTEKO S.A. na obsługę w zakresie ochrony środowiska 58 obiektów wielkopowierzchniowych.
02.09.2020 r.
ESPI 16/2020 Zawarcie istotnej umowy
24.07.2020 r.
ESPI 14/2020 Wybrane szacunkowe skonsolidowane dane finansowe za I półrocze 2020 roku
16.07.2020 r.
ESPI 13/2020 Uzyskanie decyzji środowiskowej dla budowy komercyjnej autorskiej technologii zgazowania odpadów LIFETEC.
14.07.2020 r.
ESPI 12/2020 Złożenie wniosków o dofinansowanie innowacyjnych projektów z programu LIFE.
29.06.2020 r.
EBI 9/2020 Powołanie Członków Zarządu na kolejną kadencję.
29.06.2020 r.
ESPI 11/2020 Informacja o postępach w realizacji istotnej umowy
26.06.2020 r.
ESPI 10/2020 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
25.06.2020 r.
EBI 8/2020 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
24.06.2020 r.
ESPI 9/2020 Nawiązanie współpracy w ramach międzynarodowego konsorcjum, którego celem jest rozwój technologii recyklingu i naprawy odpadowych paneli fotowoltaicznych w Unii Europejskiej.
10.06.2020 r.
ESPI 8/2020 Zawarcie Porozumienia o współpracy
04.06.2020 r.
EBI 7/2020 Odwołanie dotychczasowego i powołanie nowego Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej
29.05.2020 r.
EBI 6/2020 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 25 czerwca 2020 r. wraz z projektami uchwał oraz zamierzone zmiany Statutu Spółki.
29.05.2020 r.
ESPI 7/2020 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 25 czerwca 2020 r. wraz z projektami uchwał
28.04.2020 r.
ESPI 6/2020 Podpisanie porozumienia o współpracy w zakresie zagospodarowania odpadów środków ochrony osobistej w ramach kompleksowego systemu gospodarowania odpadami potencjalnie zakaźnymi COVID-19
24.04.2020 r.
ESPI 5/2020 Wybrane szacunkowe skonsolidowane dane finansowe za I kwartał 2020 roku
20.04.2020 r.
ESPI 4/2020 Wybrane szacunkowe dane finansowe za I kwartał 2020 roku
06.04.2020
ESPI 3/2020 Wdrożenie nowej usługi - kompleksowego systemu gospodarowania odpadami zakaźnymi COVID-19
27.03.2020 r.
ESPI 2/2020 Informacja dotycząca wpływu pandemii koronawirusa na działalność Emitenta i Grupy Kapitałowej.
20.03.2020 r.
EBI 4/2020 Wypowiedzenie Umowy z poprzednim i zawarcie Umowy z nowym Autoryzowanym Doradcą
10.03.2020 r.
ESPI 1/2020 Zawarcie istotnej umowy przez spółkę zależną Emitenta
31.01.2020 r.
EBI 1/2020 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku.