Relacje inwestorskie

INVESTEKO Spółka Akcyjna tworzy Grupę Kapitałowę INVESTEKO w skład której wchodzą:

INVESTEKO S.A. prowadzi działalność w sektorze ochrony środowiska, oferując kompleksowe usługi o charakterze konsultingowo-projektowym w zakresie ochrony środowiska oraz gospodarki odpadami. Spółka spacjalizuje się w realizacji ekspertyz środowiskowych i ocen oddziaływania na środowisko, obłudze projektowej inwestycji w obszarze zagospodarowania odpadów oraz kompletnej realizacji zadań w zakresie rekultywacji terenów zdegradowanych.

Świadczy również usługi związane z adaptacją obiektów do zmian klimatu.  Spółka prowadzi również działalność badawczo-rozwojową w zakresie innowacyjnych technologii zagospodarowania energetycznego odpadów oraz technologii recyklingu tworzyw sztucznych.