Relacje inwestorskie
Struktura akcjonariatu
Akcjonariusz Ilość akcji Udział w kapitale Ilość głosów Udział w głosach
Arkadiusz Primus 3.719.472 67,64% 6.229.472 77,78%
Pozostali 1.779.728 32,36% 1.799.728 22.22%
Razem 5.499.200 100% 8.009.200 100%

Ilość akcji (5.499.200)

3.719.472

1.779.728

Ilość głosów (8.009.200)

6.229.472

1.799.728