Badania i rozwój

Archi CLima Life

LIFE Archiclima to przedsięwzięcie, którego celem jest skuteczne wsparcie zarządców i właścicieli nieruchomości w budowaniu odporności na zagrażające skutki zmian klimatu.

Life Archiclima

Usługa polega na określeniu obszarów potrzebnej i możliwej adaptacji obiektów wielkopowierzchniowych z wykorzystaniem rozwiązań opartych na przyrodzie. Jej zwieńczeniem jest plan adaptacji zawierający projekt architektoniczny, który pozwoli zapewnić bezpieczeństwo i zmniejszyć negatywny wpływ infrastruktury na klimat.

Projekt LIFE ARCHICLIMA jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Instrumentu Finansowego LIFE oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Więcej o tym projekcie