Badania i rozwój

Generation Life

Celem realizowanego w latach 2013-2018 projektu LIFE COGENERATION.PL była budowa demonstracyjnej instalacji do wysokowydajnej produkcji energii elektrycznej i cieplnej w kogeneracji na bazie zgazowania innowacyjnego paliwa formowanego z odpadów komunalnych i osadów ściekowych.

Projekt LIFE COGENERATION.PL jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Instrumentu Finansowego LIFE oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Generation Więcej o tym projekcie